Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) halka arz sonuçları

Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) halka arz sonuçları

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 14 – 15 – 16 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 16,20 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 155.930.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 2.526.066.000 TL olmuştur.

Halka arzda;
– Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,02 katı,
– Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10,00 katı oranında talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 3.243.525 katılım ~ 34 Lot (550 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.243.525 109.151.000 %70
Yurt İçi Kurumsal 298 46.779.000 %30
Toplam 3.243.823 155.930.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
limak-dogu-anadolu-cimento-san-ve-tic-a-s