Mega Metal (MEGMT) halka arz sonuçları

Mega Metal (MEGMT) halka arz sonuçları

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 28,30 TL olarak belirlenmiş olup, ek satış dahil halka arz edilen toplam 62.750.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 1.775.825.000 TL olmuştur.

Halka arzda; “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar”dan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,87 katı, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar”dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 8,86 katı talep gelmiştir.

Halka arzda ek satış dahil toplam 62.750.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 3,35 katı talep gelmiştir.

Halka arzda ek satışa konu edilen 9.750.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında, dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 3.868.974 katılım ~ 13 Lot (367 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.868.974 48.970.000 %78.04
Yurt İçi Kurumsal 142 13.250.000 %21.12
Şirket Çalışanları 333 530.000 %0.84
Toplam 3.869.449 62.750.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
mega-metal-san-ve-tic-a-s