Meka Beton (MEKAG) halka arz sonuçları

Meka Beton (MEKAG) halka arz sonuçları

Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“MEKA” veya “Şirket”) paylarının halka arzı 5-6 Ekim 2023 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir.

MEKA pay halka arzında birim fiyat 25,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 16.900.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre nominal halka arz büyüklüğünün toplamda 4,11 katına denk gelen 1,74 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 69.494.205 TL nominal değerli talep gelmiştir.

Yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı
- 3.179.199 katılım ~ 6 Lot (150 TL).
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.173.433 16.869.714 %99.82
Yurt İçi Kurumsal 33 160 %0.00
Yurt Dışı Bireysel 5.733 30.126 %0.18
Toplam 3.179.199 16.900.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.