Mogan Enerji (MOGAN) halka arz sonuçları

Mogan Enerji (MOGAN) halka arz sonuçları

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 28-29 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket’in 1 TL nominal değerli payları 11,33 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 262.635.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 2.975.654.550 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda,
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,47 katı ve
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 13,77 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,93 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 3.502.171 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 212 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.502.383 yatırımcının talebi karşılanacak şekilde dağıtım yapılmıştır.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 3.502.171 katılım ~ 60 Lot (679 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.502.171 210.108.000 %80
Yurt İçi Kurumsal 212 52.527.000 %20
Toplam 3.502.383 262.635.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
mogan-mogan-enerji-yatirim-holding-a-s