Oba Makarnacılık (OBAMS) halka arz sonuçları

Oba Makarnacılık (OBAMS) halka arz sonuçları

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 22.02.2024 ve 23.02.2024 tarihlerinde, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleşmiştir.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 39,24 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 3.780.238.178 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda; halka arz edilen 96.336.345 TL nominal değerli payların 4,9 katına denk gelen 472.215.123 TL nominal değerli talep gelmiştir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,7 katı,
Grup Çalışanlarının tahsisat tutarının yaklaşık 1,2 katı,
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 8,6 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3,4 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 3.388.122 katılım ~ 14 Lot (549 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.388.122 47.204.809 %49
Şirket Çalışanları 421 963.363 %1
Yurt İçi Kurumsal 268 43.351.355 %45
Yurt Dışı Kurumsal 13 4.816.818 %5
Toplam 3.388.824 96.336.345 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
oba-makarnacilik-san-ve-tic-a-s