Odine Solutions Teknoloji (ODINE) halka arz sonuçları

Odine Solutions Teknoloji (ODINE) halka arz sonuçları

Odine Solutions Teknoloji paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 13-14-15 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 30,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 44.200.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.326.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, toplam 3.259.363 yatırımcıdan, halka arz edilen 44.200.000 TL nominal değerli payların 6,13 katına denk gelen 270.773.021 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,56 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 12,69 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 3,03 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 3.198.260 katılım ~ 9 Lot (270 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.198.260 26.520.000 %60
Yurt İçi Kurumsal 182 15.470.000 %35
Yurt Dışı Kurumsal 4 2.210.000 %5
Toplam 3.198.446 44.200.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
ODINE-odine-solutions-teknoloji-tic-ve-san-a-s