Ofis Yem Gıda (OFSYM) halka arz sonuçları

Ofis Yem Gıda (OFSYM) halka arz sonuçları

10-11 Ağustos 2023 tarihlerinde talep toplanan Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 27,20 TL olarak belirlenmiştir.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, nominal halka arz büyüklüğü olan 22.750.000 TL’nin 2,74 katına denk gelen filtrelenmemiş 62.404.593 TL nominal değerli talep gelmiştir.

Halka arz sonucunda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla satışa sunulan 22.750.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.

Dağıtım sonuçları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmuştur.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 1.422.620 22.712.754 %99.84
Yurt İçi Kurumsal 292 4.647 %0.02
Yurt Dışı Bireysel 2.089 32.599 %0.14
Toplam 1.425.001 22.750.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
ofsym-ofis-yem-gida-san-tic-a-s