Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz sonuçları

Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz sonuçları

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. paylarının halka arzı 22 – 23 Mayıs 2024 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilmiştir.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 49,50 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 976.635.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş talep 22.978.741 pay karşılığı 1.552.458 adet emir ile toplam 1.137.447.679,5 TL’ye ulaşmıştır. Mükerrer talep taramasının ardından 22.783.798 pay karşılığı 1.537.888 adet emir ile toplam 1.127.798.001 TL talep kabul edilmiş ve 19.730.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Kabul edilen talep halka arz büyüklüğünün 1,15 katına denk gelmektedir.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arzı kapsamında yurt içi gerçek ve tüzel kişi olarak 1.534.483 yatırımcı, 3.353 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 50 yerli kurumsal yatırımcı ve 2 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 1.537.888 yatırımcıya 19.730.000 TL nominal değerli paylar dağıtılmıştır.

Yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki gibidir:

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 1.534.483 19.534.347 %99.01
Yurt İçi Kurumsal 50 141.478 %0.72
Yurt Dışı Bireysel 3.353 46.810 %0.24
Yurt Dışı Kurumsal 2 7.365 %0.04
Toplam 1.537.888 19.730.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
ONRYT-onur-yuksek-teknoloji-a-s