Pasifik Donanım ve Yazılım (PATEK) halka arz sonuçları

Pasifik Donanım ve Yazılım (PATEK) halka arz sonuçları

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 6 – 7 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 35,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 27.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 945.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,56 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 8,74 katı oranında talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 2.390.045 katılım ~ 8 Lot (280 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 2.390.045 18.900.000 %70
Yurt İçi Kurumsal 132 8.100.000 %30
Toplam 2.390.177 27.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
pasifik-donanim-ve-yazilim-bilgi-teknolojileri-a-s