Pasifik Eurasia (PASEU) halka arz sonuçları

Pasifik Eurasia (PASEU) halka arz sonuçları

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 25,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 34.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 850.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,3 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise yaklaşık 3,4 katı oranında talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 903.134 24.225.000 %71.25
Yurt İçi Kurumsal 68 8.500.000 %25
Yurt Dışı Kurumsal 3 1.275.00 %3.75
Toplam 903.205 34.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
pasifik-eurasia-lojistik-dis-ticaret-a-s