Pay Piyasası ve VİOP’ta Açılış Seansı İşleyiş Esaslarında Değişiklik Yapılması Hk. Duyuru

Pay Piyasası ve VİOP’ta Açılış Seansı İşleyiş Esaslarında Değişiklik Yapılması Hk. Duyuru

Açılış seanslarında daha etkin fiyat oluşumunu sağlamaya yönelik olarak Borsamız Yönetim Kurulunun 15/09/2023 tarihli toplantısında, Pay Piyasasında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) uygulanmakta olan açılış seansı işleyiş esaslarıyla ilgili olarak;

* Pay Piyasasında,
– Paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine,
– Açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine,
– Yıldız Pazarda, Ana Pazarda ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine,

* VİOP‘taki tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine

karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler 25/09/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Üyelerimizin testlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla BISTECH pre-prod üye test ortamına (IP:10.57.3.62) gerekli tanımlamalar yapılmıştır. Yeni durumda geçerli olacak seans bölümleri ve seans akış çizelgeleri “Connect” üzerinden ayrıca paylaşılacaktır.

Söz konusu değişik nedeniyle güncellenecek Pay Piyasası Yönergesi, Pay Piyasası Prosedürü ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürüne yürürlük tarihinden itibaren Borsamız kurumsal internet sitesinden (https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/10/mevzuat) ulaşılabilir.

Kaynak: borsaistanbul.com

borsaistanbul