Reeder Teknoloji (REEDR) halka arz sonuçları

Reeder Teknoloji (REEDR) halka arz sonuçları

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Reeder”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 9,30 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 215.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.999.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, toplam 4.262.914 yatırımcıdan, halka arz edilen 215.000.000 TL nominal değerli payların 3,95 katına denk gelen 848.216.796 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,41 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 12,63 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı
4.208.248 katılım ~ 44 Lot (409 TL).
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 4.208.248 182.750.000 %85
Yurt İçi Kurumsal 30 32.250.000 %15
Toplam 4.208.278 215.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
reedr-reeder-teknoloji-san-ve-tic-a-s