Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) halka arz sonuçları

Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) halka arz sonuçları

17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmıştır.
Halka arzda pay başına fiyat 135,00 TL olarak belirlenmiş ve halka arz edilen 33.357.450 adet payın tamamı satılmıştır.
Halka arz boyutu 4.503.255.750 TL ve halka açıklık oranı %10,08 olarak gerçekleşmiştir.
Halka arzda, toplam 11.699.949.015 TL tutarında ve 86.666.289 adet paya karşılık gelen, toplam 2.498.977 adet filtrelenmemiş başvuru alınmıştır.

Halka arzda,
– Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,41 katı ve
– Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 7,35 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,60 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 2.454.093 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 2.454.271 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Halka arz sonucunda, halka arzın,
– %80,00’ine denk gelen 26.685.960 adet pay Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a,
– %20,00’sine denk gelen 6.671.490 adet pay Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.

Halka arza ilişkin gerçekleşen dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 2.454.093 katılım ~ 13 Lot (1755 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 2.454.093 26.685.960 %80
Yurt İçi Kurumsal 178 6.671.490 %20
Toplam 2.454.271 33.357.450 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
ronesans-gayrimenkul-yatirim-a-s