Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz başvurusuna ilişkin SPK onayına sunulan taslak izahname

Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz başvurusuna ilişkin SPK onayına sunulan taslak izahname

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş’ye 18.04.2023 tarihinde başvurular yapılmıştır. Pay halka arzına ilişkin Taslak İzahname ve Fon Kullanım Yeri Raporu ekte yer almaktadır.

seker-yatirim-menkul-degerler-a-s