Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonuçları

Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonuçları

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının halka arzı 30 Kasım – 01 Aralık 2023 tarihleri arasında “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir.

Şeker Yatırım’ın çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL’den 155.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 35.000.000 TL nominal değerli 35.000.000 adet pay ile mevcut ortaklarından Şekerbank T.A.Ş.’nin sahip olduğu 17.500.000 TL nominal değerli 17.500.000 adet pay olmak üzere toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Şeker Yatırım paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 7,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 367.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş toplam 3,06 katına denk gelen 160.830.499 adet nominal değerli pay karşılığı 2.874.112 adet emir ile toplam 1.125.813.493 TL talep toplanmıştır. Mükerrer talep taramasının ardından 2.830.514 adet yatırımcıya 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir.

Halka arz kapsamında toplam 2.825.163 yurtiçi bireysel yatırımcı, 28 yurtiçi kurumsal yatırımcı, 5.322 yurt dışı bireysel yatırımcı ve 1 yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 2.830.514 yatırımcı 52.500.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.

Yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı
- 2.830.514 katılım ~ 19 Lot (133 TL).
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 2.825.163 52.401.528 %99.81
Yurt İçi Kurumsal 28 459 %0.00
Yurt Dışı Bireysel 5.322 97.994 %0.19
Yurt Dışı Kurumsal 1 19 %0.00
Toplam 2.830.514 52.500.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.