Dmr Unlu Mamuller (DMRGD) halka arz sonuçları

Dmr Unlu Mamuller (DMRGD) halka arz sonuçları

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 10,24 TL olarak belirlenmiş olup, halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 768.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; mükerrer taleplerin filtrelenmesi öncesinde,
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar” kategorisinde 3.034.020 kişiden, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 5,67 katına tekabül eden 229.667.639 TL nominal değerli pay talebi,
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar” kategorisinde 187 kurumdan, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 11,99 katına tekabül eden 260.864.344 TL nominal değerli pay talebi,
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar” kategorisinde 10 kurumdan, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 2,10 katına tekabül eden 23.674.840 TL nominal değerli pay talebi ve
Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar” kategorisinde 205 kişiden, planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,32 katına tekabül eden 1.981.779 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda toplam 75 Milyon TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 6,88 katı talep gelmiştir.

“Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar” kategorisinde mükerrer taleplerin filtrelenmesi sonrasında ise 2.973.896 kişiye dağıtım yapılmıştır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
2.973.896 katılım ~ 14 Lot (143 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 2.973.896 40.500.000 %54
Yurt İçi Kurumsal 182 21.750.000 %29
Yurt Dışı Kurumsal 4 11.250.000 %15
Şirket Çalışanları 205 1.500.000 %2
Toplam 2.974.287 75.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
dmrgd-dmr-unlu-mamuller-uretim-gida-toptan-perakende-ihracat-a-s