Sur Tatil Evleri Gayrimenkul (SURGY) halka arz sonuçları

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul (SURGY) halka arz sonuçları

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzı 7-8 Aralık 2023 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Halka arzda Sur Tatil Evleri GYO sermayesinin 145.000.000,-TL’den 167.500.000,-TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 22.500.000 TL nominal değerli 22.500.000 adet pay ve mevcut ortak Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 22.500.000 TL nominal değerli 22.500.000 adet pay olmak üzere toplam 45.000.000 adet pay 49,18 TL’den satılmıştır. Buna göre halka arz büyüklüğü 2.213.100.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, toplam 45.000.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 2,88 katı talep gelmiştir.

Halka arzda;
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’dan planlanan tahsisat tutarının 1,72 katı,
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 7,50 katı talep gelmiştir.

Yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 3.768.928 katılım ~ 10 Lot (491 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.768.928 36.000.000 %80
Yurt İçi Kurumsal 145 9.000.000 %20
Toplam 3.769.073 45.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
SURGY-sur-tatil-evleri-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s