Tarkim Bitki Koruma (TARKM) halka arz başvurusuna ilişkin SPK onayına sunulan izahname

Tarkim Bitki Koruma (TARKM) halka arz başvurusuna ilişkin SPK onayına sunulan izahname

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin olarak 04.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) onayına sunulan İzahname ile Fon Kullanım Yerlerini gösteren Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuştur.

tarkim-bitki-koruma-san-ve-tic-a-s