Tarkim Bitki (TARKM) halka arz sonuçları

Tarkim Bitki (TARKM) halka arz sonuçları

5 – 6 Eylül 2023 tarihlerinde talep toplanan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 107,50 TL olarak belirlenmiştir.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, nominal halka arz büyüklüğü olan 5.000.000 TL’nin 4,14 katına denk gelen filtrelenmemiş 20.685.533 TL nominal değerli talep gelmiştir.

Halka arz sonucunda sermaye artırımı yoluyla satışa sunulan 5.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.

Dağıtım sonuçları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmuştur.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Gerçek Kişi 2.671.321 4.992.451 %99.8490
Yurt İçi Kurumsal 27 35 %0.0007
Yurt Dışı Gerçek Kişi 4.060 7.514 %0.1503
Toplam 2.675.408 5.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
tarkim-bitki-koruma-san-ve-tic-a-s