Tatlıpınar Enerji (TATEN) halka arz sonuçları

Tatlıpınar Enerji (TATEN) halka arz sonuçları

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (“Tatlıpınar Enerji” veya “Şirket”) paylarının halka arzında 10 – 11 Ağustos 2023 tarihleri arasında talep toplanmıştır.

Tatlıpınar Enerji’nin sermayesinin 245.400.000 TL’den 280.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 35.100.000 TL nominal değerli 35.100.000 adet pay ve mevcut ortaklardan Ali İbrahimağaoğlu’na ait 7.020.000 TL nominal değerli 7.020.000 adet pay, Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu’na ait 21.060.000 TL nominal değerli 21.060.000 adet pay ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye ait 7.020.000 TL nominal değerli 7.020.000 adet pay olmak üzere toplam 70.200.000 TL nominal değerli 70.200.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Tatlıpınar Enerji paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 22,50 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.579.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1,0 katı, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 3,3 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 9,5 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının 2,4 katı olmak üzere toplamda 4,0 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir.

Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Şirket Çalışanları 237 682.126 %1
Yurt İçi Bireysel 2.233.047 49.159.874 %70
Yurt İçi Kurumsal 165 10.179.000 %14,5
Yurt Dışı Kurumsal 11 10.179.000 %14,5
Toplam 2.233.460 70.200.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
taten-tatlipinar-enerji-uretim-a-s