Tureks Turunç Madencilik (MARBL) halka arz sonuçları

Tureks Turunç Madencilik (MARBL) halka arz sonuçları

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin (MARBL) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle 2-3 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 10,97 TL olarak belirlenmiş olup toplam halka arz büyüklüğü 646.971.151,88 TL olarak gerçekleşmiştir.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 2.864.450 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,81 katına tekabül eden 58.976.404 adet nominal değerli paylar için 1.172.829.236 TL tutarlı talep gelmiştir.

Mükerrer tarama yapıldıktan sonra 2.815.907 adet yatırımcıdan gelen 104.803.388 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılara 58.976.404 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı
- 2.815.907 katılım ~ 21 Lot (230 TL).
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 2.810.287 58.860.115 %99.80
Yurt İçi Kurumsal 25 501 %0.00
Yurt Dışı Bireysel 5.594 115.765 %0.19
Yurt Dışı Kurumsal 1 23 %0.00
Toplam 2.815.907 58.976.404 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
tureks-turunc-madencilik-ic-ve-dis-tic-a-s