Ulaşlar Turizm (ULAS) Şirket ünvan değişikliği

Ulaşlar Turizm (ULAS) Şirket ünvan değişikliği

Şirketimizin 29.05.203 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-32186 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 30.01.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00082387780 sayılı kararları ile onaylanan esas sözleşmenin ‘’Şirketin Ünvanı” başlıklı 2.maddesinin, ilgili tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. İlgili değişikliğe ilişkin alınan karar 14.06.2023 tarih ve 10852 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil ve ilan edilmiştir.

Eski Ünvan: Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Day. Tük. Mal.Tic. Paz. A.Ş.
Yeni Ünvan: Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

(ULAS) Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. KAP bildirimi
Gönderim Tarihi: 15.06.2023
Kaynak: kap.org.tr

ulaslar-turizm-yatirimlari-ve-day-tuk-mal-tic-paz-a-s