Uzertaş Boya (UZERB) Şirket ünvan değişikliği

Uzertaş Boya (UZERB) Şirket ünvan değişikliği

(Uzertaş Boya) 26.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda alınan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2024 tarihinde tescil edilen karar doğrultusunda şirketimizin yeni unvanı “İnnosa Teknoloji Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir.

Eski Ünvan: Uzertaş Boya San. Tic. ve Yatırım A.Ş.
Yeni Ünvan: İnnosa Teknoloji A.Ş.

Borsa İstanbul A.Ş. KAP bildirimi
Gönderim Tarihi: 05.07.2024
Kaynak: kap.org.tr

uzerb-uzertas-boya-san-tic-ve-yatirim-a-s