Vera Konsept (VRGYO) halka arz sonuçları

Vera Konsept (VRGYO) halka arz sonuçları

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Vera Konsept”) paylarının halka arzında 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 55.000.000 TL nominal değerli payların tamamı dağıtıma konu edilerek yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Vera Konsept paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 7,8 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 2,9 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 4,0 katı talep toplanmıştır.

Vera Konsept’in 867.900.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 55.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 3.878.174 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 99 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 5 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 3.878.278 adet yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %70,00, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %20,00 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10,00 olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz ilişkin dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı *
- 3.878.174 katılım ~ 10 Lot (157 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Yatırımcı Grubu Dağıtım
Kişi Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 3.878.174 38.500.000 %70
Yurt İçi Kurumsal 99 11.000.000 %20
Yurt Dışı Kurumsal 5 5.500.000 %10
Toplam 3.878.278 55.000.000 %100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
vrgyo-vera-konsept-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s