Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2022

Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2022

Bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla 2022 yılında %5,5 arttı

Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2022 yılında bir önceki yıla göre %5,5 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2022 yılında bir önceki yıla göre %106,9 artarak 15 trilyon 11 milyar 776 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2022 yılında %22,1 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, %13,5 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %10,0 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2022 yılında 176 bin 651 TL oldu

Kişi başına GSYH, 2022 yılında cari fiyatlarla 176 bin 651 TL, ABD doları cinsinden 10 bin 659 dolar oldu.

Üretim yöntemine göre GSYH hesabında sektörlerin payları, cari fiyatlarla, 2021, 2022

yillik-gayrisafi-yurt-ici-hasila-2022

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri %32,1 ile en çok büyüyen sektör oldu

I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri %32,1, K-Finans ve sigorta faaliyetleri %20,7 ve T-Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri %20,6 ile 2022 yılında en çok büyüyen sektörler oldu. D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %24,6, F-İnşaat %7,1, B-Madencilik ve taş ocakçılığı %5,5 ile en çok küçülen sektörler oldu.

Sektörel büyüme oranları, zincirlenmiş hacim endeks değişim oranları, 2022

yillik-gayrisafi-yurt-ici-hasila-2022-b

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2022 yılında bir önceki yıla göre %19,0 arttı

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2022 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %19,0 arttı. Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı %57,0 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, %23,2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %18,3 ile ulaştırma ve %12,4 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları 2022 yılında bir önceki yıla göre %4,2 arttı

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2022 yılında %11,7 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı %29,2 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %4,2 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %1,3 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2022 yılında %9,9, ithalatı ise %8,6 arttı

Mal ve hizmet ihracatı 2022 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak %9,9, ithalatı ise %8,6 arttı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı %38,6, ithalatın payı ise %42,6 oldu.

Harcama yöntemiyle GSYH ana bileşenlerinin payları, 2018-2022

yillik-gayrisafi-yurt-ici-hasila-2022-c

İşgücü ödemeleri 2022 yılında %81,7 arttı

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2022 yılında bir önceki yıla göre %81,7 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir %115,5 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı %26,3 oldu

İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2021 yılında %30,0 iken bu oran 2022 yılında %26,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2021 yılında %52,3 iken 2022 yılında %53,7 oldu.

Gelir yöntemiyle gayrisafi katma değerin ana bileşenleri, 2018-2022

yillik-gayrisafi-yurt-ici-hasila-2022-d

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 2 Eylül 2024’tür.

Kaynak: data.tuik.gov.tr

tuik-tuketici-istatistikleri-kurumu