Son Güncelleme:

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.’nin Halka Arz Süreci Hakkında

Cvk Maden İşletmeleri %96,21 oranında bağlı ortaklığı olan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu’nun, 05.01.2024 tarihli toplantısında almış olduğu 2024/01 numaralı karara istinaden;

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. olarak Cumhuriyetimizin imkanlarının sağladığı güçten ve krom üretiminde/ihracatında ülkemizin öncü firmalarından biri olmanın verdiği cesaretten hareketle;

1) Yerli ve Milli bir proje olarak krom madeninin yüksek katma değer oluşturacak şekilde değerlendirilmesini sağlayacak nitelikte bir Ferrokrom Üretim Tesisi’nin ülkemiz sanayisine kazandırılması için gerekli fizibilite ve finansman temini çalışmalarının başlatılmasına,

2) Bu kapsamda, gerekli finansman temininde özkaynak finansman yöntemlerinden faydalanılmasına ve öncelikli olarak Şirketimiz paylarının halka arz edilmesi konusunun gündeme alınmasına,

3) Halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümünün ülkemiz ağır sanayisine ve madencilik sektörüne kazandırılması amaçlanan Ferrokrom Üretim Tesisi için yapılacak satın alma ve yatırımlarda değerlendirilmesine ve halka arzın da bu doğrultuda kurgulanmasına,

4) Halka arz süreci için gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılmasına,

5) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak başvurulara esas teşkil edecek bilgi, belge ve raporların hazırlanması kapsamında gerekli sözleşmelerin imzalanması hususunda Şirket yönetimine yetki verilmesine,

6) Bu kapsamda, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

(CVKMD) Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. KAP bildirimi
Gönderim Tarihi: 05.01.2024
Kaynak: kap.org.tr

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.

Yüksek kaliteli, doğal olarak direkt satılabilir mertebede zenginleşmiş kromit cevherleşmelerine sahip Bursa'nın Harmancık ilçesi, Türkiye'nin en önemli birkaç krom maden bölgesinden biridir ve dünyada ekonomik ve işletilebilir bir metal madeni olarak ilk defa 1848'de Amerikalı Jeolog Lawrence Smith tarafından Harmancık'ta Dağardı-Koca Maden'de bulunmuştur.

Dahil Olduğu Endeksler :
hayri-ogelman-madencilik-a-s