Son Güncelleme:

Koray Holding A.Ş. Paylarının Halka Arzı Hakkında

Şirketimizin %35,24 oranında paylarına sahip olan Koray Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’nca yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Koray Holding A.Ş. şirket paylarının halka arz edilmesine ve bu çerçevede gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.

Halka arz süreci kapsamında, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na 10.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile ayrıca paylaşılacaktır.

(HUNER) Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. KAP bildirimi
Gönderim Tarihi: 10.10.2023
Kaynak: kap.org.tr

Koray Holding A.Ş.

Koray Holding, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, inşaat, gayrimenkul yatırımları, yurt-konaklama hizmetleri, tarım ve balıkçılık ana iş kollarında faaliyet göstermektedir.

Koray Holding, Türkiye’de 100,16 MWp ve Ukrayna’da 6,97 MWp kurulu güç olmak üzere toplamda 107,13 MWp büyüklüğünde enerji santrali portföyüne erişmiştir. Aynı zamanda 10,5 MW mekanik kurulu güce sahip biokütle enerji santrali projesini de 2020 sonunda devreye alarak faaliyete geçirmiştir. Koray Holding, ortaklığı bulunan toplam 38,14 MW mekanik kurulu güç büyüklüğünde hidroelektrik santralleri ile enerji portföyünü zenginleştirmiştir.

Koray Holding, yenilenebilir enerji alanındaki güçlü varlığına ek olarak, başta Koray Şirketler Topluluğu olmak üzere bünyesindeki şirketler ile müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme alanlarında da gurur verici başarılara imza atmıştır. Güçlü olduğu sektörlere ek olarak, tarım, balıkçılık, eğitim ve yurt işletmeciliği gibi yeni sektörlere de adım atmış ve portföyüne katkı sağlayabilecek alanlarda büyümeye devam etmektedir.

Dahil Olduğu Endeksler :
koray-holding-a-s