Koray Holding A.Ş.

Halka Arz Bilgileri

(Taslak) - Ertelendi
Son Güncelleme:

Koray Holding A.Ş. Paylarının Halka Arzı Hakkında

Şirketimizin %35,24 oranında paylarına sahip olan Koray Holding A.Ş.‘nin 15.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında halka arz süreci kapsamında;

Başvuru yapıldığı tarihte Koray Holding A.Ş.’nin %30,91 oranında iştiraki olan Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. paylarının 06.03.2024 tarihinde devredilmesi sebebiyle;

Koray Holding A.Ş.’nin yeniden yapılandırılması söz konusu olduğundan 10.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun durdurulmasına ve ileri bir tarihte tekrar halka arz süreci çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

(HUNER) Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. KAP bildirimi
Gönderim Tarihi: 15.03.2024
Kaynak: kap.org.tr

Koray Holding A.Ş.

Koray Holding, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, inşaat, gayrimenkul yatırımları, yurt-konaklama hizmetleri, tarım ve balıkçılık ana iş kollarında faaliyet göstermektedir.

Koray Holding, Türkiye’de 100,16 MWp ve Ukrayna’da 6,97 MWp kurulu güç olmak üzere toplamda 107,13 MWp büyüklüğünde enerji santrali portföyüne erişmiştir. Aynı zamanda 10,5 MW mekanik kurulu güce sahip biokütle enerji santrali projesini de 2020 sonunda devreye alarak faaliyete geçirmiştir. Koray Holding, ortaklığı bulunan toplam 38,14 MW mekanik kurulu güç büyüklüğünde hidroelektrik santralleri ile enerji portföyünü zenginleştirmiştir.

Koray Holding, yenilenebilir enerji alanındaki güçlü varlığına ek olarak, başta Koray Şirketler Topluluğu olmak üzere bünyesindeki şirketler ile müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme alanlarında da gurur verici başarılara imza atmıştır. Güçlü olduğu sektörlere ek olarak, tarım, balıkçılık, eğitim ve yurt işletmeciliği gibi yeni sektörlere de adım atmış ve portföyüne katkı sağlayabilecek alanlarda büyümeye devam etmektedir.

Dahil Olduğu Endeksler :
koray-holding-a-s