İntegral Yatırım – Model Portföy / 24.08.2023

İntegral Yatırım – Model Portföy / 24.08.2023

- Özet -

integral-yatirim-model-portfoy-24-08-2023

MODEL PORTFÖY GÜNCELLEMESİ
Borsanın oldukça güçlü gittiği 2022 yılında Model Portföyümüz %236,7 getiri getirdi. Borsa endeksi 2023 yıl başından bu yana %38 getiri getirirken, Model portföyümüz ise yılın başından bu yana %93 getiri ile endeks üzerinde performans sergiledi. Model Portföyümüzün rölatif getirisi %39’dur.

DOAS’yu çıkarıyoruz, CCOLA’ı ekliyoruz.
7 Temmuz tarihinde eklediğimiz DOAS 34 iş gününde %72 getiri getirdi. Kısa vadede 12 aylık hedef fiyatımızın üzerine yükselen DOAS’ta kar realizasyonuna gidiyoruz. Doğuş Otomotiv’i halen görece iskontolu buluyoruz ve ileride bir fırsat oluşması halinde değerlendirmeye alabileceğimizi düşünüyoruz. Kar realziasyonu nedeniyle Model Portföyümüzden çıkardığımız DOĞUŞ Otomotiv yerine Coca Cola’yı ekliyoruz.

Coca Cola İçecek yılın 2. Çeyreğinde oldukça iyi bir performans sergiledi. Bu dönemde şirketin yurt içi ve yurt dışı satış hacmi daralma gösterse de uyguladığı etkin fiyatlandırma stratejisi ile satışlarını yüzde 58 oranında artırdı. Yine operasyonel giderlerin satışlardaki büyümeye kıyasla daha düşük bir seyirde artması karlılığı destekleyen etkenlerden oldu. 2Ç23 döneminde tüm kar marjlarında artış izlendi. Nisan ayında satın alınan Anadolu Etap İçecek ile birlikte borç tarafında artış gözlense de Net Borç / FAVÖK rasyosu 1 olup, borç çevirme rasyoları oldukça makul seviyededir. Şirketin enflasyonist ortamı satışlarına yansıtabilmesini, önümüzdeki çeyrek için yüksek seyreden hava sıcaklıklarını, kar marjlarındaki artışı ve Anadolu Etap İçecek tarafının önümüzdeki finansallara tam katkı verecek olmasını değerli buluyoruz. CCOLA mevcut durumda 3,35x PD/DD, 15.8x F/K ve 7.9 FD/FAVÖK ile perakende sektörü içinde iskontolu işlem görmekte. CCOLA’yı 472 TL hedef fiyat ile model portföyümüze ekliyoruz.

integral-yatirim-menkul-degerler-a-s