A1 Capital Yatırım – Ford Otomotiv (FROTO) 1Ç23 Bilanço Değerleme

A1 Capital Yatırım – Ford Otomotiv (FROTO) 1Ç23 Bilanço Değerleme

- Özet -

Tavsiye ALIM
Hedef Fiyat: 737,09
Getiri Potansiyeli: 39,5%

Ford Otosan 1Ç23 döneminde 5.353 milyar TL net kar açıklayarak, net karını yıllık bazda %91 artırdı. Satış adetlerindeki büyümeyle birlikte artan satış gelirleri ve 2.033 milyar TL ertelenmiş vergi geliri net karı desteklerken, tek seferlik 1.8 mn TL deprem vergisi net karı baskıladı.

Satışlar yıllık bazda %138’lik artış ile 66,3 mn TL’ye yükseldi. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %183 artışla 16 milyar TL seviyesine ulaşırken, iç pazarda satış adetlerinde otomobil %117 artışla 5 bin adet ve hafif ticari araç satışları ise %51 artışla 18 bin adet oldu.

İhracat gelirleri yıllık %126 artışla 50 milyar TL seviyesine yükseldi. Toplam satışları yıllık bazda %73 artarak 158.040 (1Ç22 : 91.526) adete ulaştı. İhracatın satış gelirleri içindeki payı ise %77’ye geriledi. Döviz kurundaki artış (EUR/TL) ve Romanya operasyonları satış gelirlerini pozitif yönde etkiledi.

Brüt kâr güçlü yurt içi satışların ve yurt dışı satış adetlerindeki artışın etkisiyle yıllık %128 yükselerek 8.490 milyon TL’ye yükseldi. Ayrıca şirketin yatırımlarına paralel olarak gerçekleştirmiş olduğu borçlanmalardan kaynaklı olarak ise %69 artışla 312 milyon TL net finansman gideri kaydedildi. Brüt kar marjı ise %13,3 seviyesinden %12,8’e geriledi.

Esas Faaliyet Kârı yıllık %97 artışla 1Ç23’te 6.164 milyon TL’ye ulaştı. VAFÖK yıllık bazda %99 büyüyerek 6.7 milyar TL’ye yükselirken, kur etkisinden arındırılmış VAFÖK ise yıllık %126 artışla 6.715 milyon TL olarak gerçekleşti VAFÖK marjı %10.3 seviyesinde gerçekleşirken Romanya faaliyetleri marjı baskıladı. 1Ç22’de 137 milyon TL olan net faiz gelirleri bu dönemde 296 milyon TL net faiz giderine dönüştü, böylece 1Ç23’te Net ku farkı gelirindeki %23’lük artışa rağmen, net finansal gider yıllık %22 artış gösterdi.

Ford Otosan’ın yurtiçi satış gelirlerinin tedarik koşullarındaki iyileşme ile güçlü kalmaya devam etmesi, Romanya operasyonlarının 3Ç22’den itibaren konsolide edilmeye başlanması, elektrikli araç yatırımları (Batarya montaj fabrikası, Ford’un 9 elektrikli aracından 6’sının üretilecek olması, VW’in yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin Kocaeli’nde üretiminin başlayacak olması, güçlü nakit akışı, yurtiçi 95k ve ihracat 569k satış tahminimize dayalı, 2023T 290.618mn Satış gelir ve 2023T 32.985mn Favök beklentimiz FROTO için 12 aylık 737,09 TL hedef fiyatımız ile ALIM yönünde tavsiyede bulunuyoruz.

2023 Beklentileri
Froto’nun 2023 beklentilerinde değişiklik görmedik.
– Toplam otomotiv pazarı 800 – 850 bin adet
– Yurt içi perakende satışları 90 – 100 bin adet
– Yurt dışı satışları 550 – 570 bin adet
– Toptan satışları ise 640 – 670 bin adet ( yıllık %34-41 artış)

Bu kapsamda üretim adetlerinin toplam 630 – 660 bin adet aralığında olması planlanmaktadır. Yeni projeler için ise 1.000 – 1.050 milyon € sabit kıymet yatırım harcaması planlanıyor.

ÜRETİM ve KAPASİTE
Üretim ve Kapasite Ocak-Mart döneminde toplam üretim adedi yıllık bazda %65 artmış ve 162.361 (98.685) adet olmuştur. Kapasite kullanım oranı toplamda %98 (%84), Gölcük Fabrikamızda %87, Yeniköy Fabrikalarında %138, Eskişehir Fabrikalarında %112 ve Craiova Fabrikasında %105 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Satış Adetleri
Toplam satış adetleri yıllık %73 artarak 158.040 (91.526) olmuştur. Toplam satış gelirleri yıllık %138 artışla 66.302 (27.876) milyon TL olmuştur. İhracatın satış gelirlerindeki payı %77’ye gerilemiştir (1Ç22: %81)

ford-otomotiv-sanayi-a-s