Ahlatcı Yatırım – Arçelik (ARCLK) 2Ç23 Bilanço Analizi

Ahlatcı Yatırım – Arçelik (ARCLK) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

2023 2.Çeyrek Finansal Sonuçlar Analizi

Şirket’in net karı 2Ç23’te 2Ç22’ye göre piyasa genel beklentisinin %42 altında %90 artışla 492 milyon TL oldu. Net finansal giderlerde 1Ç22’ye göre oluşan artış net karın beklentilerin altında kalmasında etken oldu. Şirketin net satışları 2Ç23 döneminde yıllık %45,3’lük artışla beklentilere paralel 46,95 milyar TL oldu. Net satış gelirlerindeki büyüme ise 1Ç23’e göre %17,7 seviyesinde gerçekleşti. Net satış gelirlerinde yıllık %45,3’lük artış Türkiye’deki satış adetlerinde güçlü büyüme, fiyatlardaki artışlar, yıllık ve çeyreklik bazda TL’deki değer kaybı ve yıllık bazda inorganik gelir katkısının etkisiyle yaşandı.

Talep ve proaktif fiyatlama yöntemlerinin olumlu etkisi ile birlikte yurtiçinde toptan ve perakende satışlar güçlü seyrederken, uluslararası pazarlarda taleplerde daralma yaşandı. Toplam gelir içerisindeki payı %22 olan Batı Avrupa pazarında sektör genelinde 2023 yılının ilk iki ayında da talepteki yavaşlama devam etti ve adet bazında yıllık yüksek tek haneli daralmaya neden oldu. Toplam gelir içerisinde %14 payı olan Doğu Avrupa pazarında ise Rusya pazarındaki artan tüketici talebine karşın diğer büyük pazarlarda talepte daralma devam etti. Afrika ve Orta Doğu’da zayıf talepten kaynaklı gelirler Euro bazında yıllık %25 azalırken, APAC gelirleri ise Euro bazında yaklaşık %11 düştü.

Brüt kar marjı 1Ç23’e göre %0,8 artarak 31,9 olurken geçen yılın aynı dönemine göre ise %2,3’lük bir artış gerçekleşti. Brüt kar marjında yükselişlerde hem çeyreklik hem yıllık bazda düşen hammadde maliyetleri, yine aynı dönemler içerisinde Euro’nun Dolar karşısında değer kazanması ile birlikte paritedeki yükseliş hareketi ve kapasite kullanım oranının yükselmesi etkili oldu.

FAVÖK 4,900 milyon TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde kalarak 2Ç23’de 5,006 milyon TL oldu. Şirketin FAVÖK marjı ise son çeyrekte %9,3’ten %10,8’e yükseldi. Marjlarda yükselişleri lojistik ve hammadde maliyetlerindeki iyileşmeler (metal ve plastik hammadde fiyatlarındaki küresel düşüşler) sayesinde düşen operasyonel giderler/satış oranı ve iyileşen brüt karlılık destekledi. Şirketin 2Ç23’de ise net işletme sermayesi/satışlar oranı %24,4 olarak gerçekleşti.

Şirket, bir önceki çeyrekte açıklanan 2023 beklentilerinde güncellemeler yaptı. 2023 yılsonu için TL bazında büyüme beklentisi %45’ten %60’a yükseltildi. Uluslararası satışlar için ciroda %6 civarındaki büyüme beklentisi ise -%2 ile +%2 arasında yer alacak şekilde güncellendi. FAVÖK marjı için yüzde 10 hedefi de %10,5 olarak revize edilirken, işletme sermayesinin satışlara oranı %25’in altı olarak belirlendi. Yatırım harcamaları için hesaplanan 300 milyon Euro’luk tutarda ise revizyona gidilmediği kaydedildi.

Şirket için daha önce 148,70 TL olarak belirlemiş olduğumuz hedef fiyatı %17,6 getiri potansiyeli ile 173,40 TL olarak revize ediyoruz. Şirket için İNA ve Çarpan Analizi değerlendirmemize göre İNA’ya %50, Çarpan Analizine %50 verdiğimiz ağırlık sonucu hedef hisse fiyatımızı 173,40 TL olarak belirliyoruz. Şirket, 147,50 TL cari fiyatına göre %17,6 getiri potansiyeli taşımaktadır.

arcelik-a-s