Ahlatcı Yatırım – Türkiye Sigorta (TURSG) Analizi

Ahlatcı Yatırım – Türkiye Sigorta (TURSG) Analizi

- Özet -

Sigorta sektöründe önce pandeminin etkisi, sonra yurt içinde yaşanan enflasyonist süreç sektör maliyetleri üzerinde yarattığı baskı ile birlikte teknik karlılıkların hızla bozulmasına neden olurken bu yıl başından itibaren enflasyona bağlı yenilenen poliçelerde primlerin enflasyona yakınlaşması ile kombine oranlarındaki iyileşmenin finansal tablolarda sigorta şirketlerinin genelinde olduğu gibi şirket karlılığını da olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. Prim fiyat artışlarının enflasyon bazlı gecikmeli gerçekleşmesi ve sermaye yeterlilik oranlarındaki bozulma sonrasında yılbaşından itibaren bu alanda iyileşmenin devam ettiği görülüyor.

Şirketin devam eden havuz sistemi etkisi ile birlikte trafik kombine oranları %146 seviyesinde bulunmaya devam ederken diğer branşlarda kombine oranları gerilemeye devam ediyor. Kasko branşında kombine oranı %62’ye gerilerken, sağlık branşında kombine oranı pandemi sonrası %91 seviyesine geriledi.

Yılın geri kalanında ise yükselmeye devam eden enflasyon ve kur fiyatlamasında yukarı yönlü hareketler önceki dönemlerde olduğu gibi kar marjları üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Şirketin sektördeki rekabete göre çok daha düşük kombine oranlarıyla çalışmasının altında yatan ana neden trafik dışı prim ağırlığının toplamdaki payının yüksek olması olarak gösterilebilir. Şirket banka kanalından üretimlerin yoğun olduğu ferdi kaza,tarım ve yangın & doğal afetler gibi branşlarda rahat şekilde pazar lideri konumuna sahip ve bu branşlarda kombine oranlar %40-%60 bandında değişiklik gösteriyor.

Banka kanalının Türkiye Sigorta prim üretimindeki payı %48 oldu. 2023 yılının ilk yarısında banka kanalıyla üretilen prim miktarını önceki yılın aynı dönemine göre %136 oranında artırarak 12 Milyar TL’ye çıkaran Türkiye Sigorta, sektörün banka kanalı üretiminin %46’sını gerçekleştirdi.

Türk Lirası mevduat getirilerinin ikinci çeyrekte gözle görülür biçimde artış göstermesi yatırım gelirlerini olumlu etkilerken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) getirileri de katkı sağlamaya devam ediyor. Türk Lirası mevduatların payı 2023 ilk altı ayda toplam portföyün %50 seviyesine ulaşırken bu oran geçen sene aynı dönemde %48 seviyesindeydi.

Teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri dahil edildiğinde net yatırım gelirleri yıllık %256 artarak 3,459 milyon TL olarak gerçekleşti. Diğer taraftan Kur Korumalı Mevduat’ın toplamdaki payının %3’ten %6’ya yükseldiğini görüyoruz. Eurobond ve yatırım fonlarına yapılan yatırımların getirileri bu dönem toplam getiriye katkı sağladı. Prim fiyatlarındaki artışlar ve trafik dışı branşlardaki hasar normalleşmesinden en fazla faydalanacak şirketlerden birisi Türkiye Sigorta olacaktır.

Şirketin net karlılığı geçen yılın aynı dönemine göre 9 katı seviyesinde gerçekleşti. Sektörde trafik branşında geçen yıl %18 seviyesine yükselen pazar payı bu yıl %12 seviyesine geriledi. Trafik branşında oluşan zararın pazar payı azalışı ile düşmesi beklenebilir. Bu branşta geçen yıl bileşik rasyo %242 seviyesindeyken bu yıl %146 seviyesine geriledi. SEDDK’ın aldığı muallak karşılıklara uygulanan net nakit iskonto oranının %22’den %28’e yükelmesi bu branş teknik sonuçlarını olumlu etkiledi.

Kasko branşında Türkiye Sigorta yılın ilk yarısında güçlü bir ivme yakalayarak yıllık %153’lük prim artışı elde etti. Bu büyüme ile birlikte yıl sonunda %4 seviyesinde olan pazar payı %7 seviyesine yükseldi. Sağlık branşında da büyümeye devam eden şirket, bu yıl yıllık bazda kayda değer büyüme sağlarken, bu branşta yatırımlarına devam etmeyi planlıyor.

Başarılı reasürans yapısı sayesinde deprem sonrası bilançoya etkileri sınırlı kalmış gözüküyor. Sermaye yeterlilik oranı %172 seviyesinde bulunan şirket, portföyünde bulunan devlet tahvilleri ve ÖST’lerde pozisyon azaltımına giderken, hisse ve fon yatırımlarını artırmış durumda. Son dönemde hisse senedi piyasalarındaki yükselişin devamı finansal sonuçları olumlu etkileyebilir.

4000 acente ve 3 kamu bankası dağıtım ağı ve güçlü sermaye yapısı ile birlikte, geçen yıl Haziran ayından itibaren gerçekleştirdiği hisse geri alım programı ile birlikte son genel kurulda brüt 155 milyon TL temettü dağıtımı yapacak şirket son açıklanan finansal sonuçlarla birlikte F/K 8,11x ve PD/DD 3,07x çarpanlarından işlem görüyor.

Yükselen net kar ve özkaynak karlılık beklentileri dahil olmak üzere sektör medyan F/K 8,58x ve PD/DD medyan 3,49x olarak değerlendirdiğimizde piyasa çarpan analizine göre ve gelecek çeyreklerde yaratabileceği kar marjı düşünüldüğünde şirketin pay başına hedef fiyatını 33,45TL olarak belirlerken, %37 yükselme potansiyeli ile tavsiyemizi AL olarak belirliyoruz.

turkiye-petrol-rafinerileri-a-s