Ahlatcı Yatırım – Vestel Beyaz Eşya (VESBE) Şirket Değerlendirmesi

Ahlatcı Yatırım – Vestel Beyaz Eşya (VESBE) Şirket Değerlendirmesi

- Özet -

Önerimiz “AL”
Hedef Fiyat 27,16

VESTEL BEYAZ EŞYA, Pazar Çeşitlendirmesi Hedefi ve Güçlü Ar-Ge Yapılanması İle Ön Plana Çıkıyor..

Vestel Beyaz Eşya, sektöründe yer alan diğer rakiplerle birlikte yüksek çeşitliliğe sahip ürün gamıyla ön planda yer alan şirketlerden birisi konumundadır. Avrupa pazarında ön görülen resesyon ihtimallerine rağmen kapasite artırım çalışmalarını sürdüren şirket, böylece uzun vadeli büyüme projeksiyonu kapsamında pazar payını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Vestel Beyaz Eşya’nın toplam satışlarının yaklaşık %70’i ihracat yoluyla gerçekleşmektedir. 9A23: 68,9%. Türkiye’nin beyaz eşya ihracatının yaklaşık %40’ını gerçekleştiren Şirket’in en önemli pazarı Avrupa Bölgesi’dir. Şirket, tüm üretimini Manisa’da yer alan, Avrupa’nın en büyük fabrikalarından biri olan Vestel City’de gerçekleştirmektedir.

Vestel Beyaz Eşya’nın toplam üretim adedi 2023 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3% oranında artmıştır. Vestel City’de toplam 410 bin m² kapalı alana sahip Vestel Beyaz Eşya 2023 yılındaki üretim kapasitesi yıllık 15,6 milyon adettir. Kapasite artırım programı kapsamında yeni bulaşık makinesi fabrikasının bina yatırımı ve yeni kurulan bir hattın devreye alma çalışmaları devam etmektedir. Mevcut bulaşık makinesi fabrikasındaki üretim hatlarının yeni fabrikaya taşınma sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması ve yeni fabrikanın ise 2024 yılı başı itibarıyla tam kapasiteye ulaşması beklenmektedir.

Vestel Beyaz Eşya, 2023 yılının ilk dokuz ayında toplam 99 milyon USD tutarında yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Yatırım harcaması içindeki en büyük paylar 32% ile bina, 28% ile makine ve teçhizat yatırımları, 23% ile kalıp ve 13% ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Şirket, Avrupa’daki güçlü konumuna ek olarak yeni girdiği pazarlarla birlikte, ürettikleri teknolojiyle dünyanın 163 ülkesine ulaşmıştır.

2024 yılında Vestel Beyaz Eşya’nın faiz artırım hamleleri sayesinde özellikle yılın ilk yarısında yurt içi talepteki olası zayıflıktan görece daha az etkilenmesini bekliyoruz. Buna neden olarak ise toplam satışlarının %70’inin ihracat yoluyla gerçekleştiriyor olmasını gösteriyoruz. Şirket ayrıca kapasite artırım çalışmalarını sürdürmekte ve 2024 yılı itibarıyla yeni fabrikasının tam kapasiteyle çalışmaya başlamasını beklemektedir.

vestel-beyaz-esya-san-ve-tic-a-s