Alb Yatırım – Coca-Cola İçecek (CCOLA) 3Ç23 Değerleme Raporu

Alb Yatırım – Coca-Cola İçecek (CCOLA) 3Ç23 Değerleme Raporu

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 572,00
Yükselme Potansiyeli %55

Şirket 2023/3Ç döneminde yıllık 137,9% artışla 4.327 Milyon TL net kar elde ederken, 2023/9A net dönem karını yıllık 110.5% artışla 7.749 Milyon TL seviyesine yükseltti. Türkiye operasyonlarında net dönem karı ocak-eylül arasında 17.5%, uluslararası operasyonlarda ise yıllık 236,4% artış kaydetti. Türkiye operasyonlarında 3.çeyrekte satış hacmi yüksek sezon, hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve pazarlama kampanyaları etkisi ile 12.1% ile yüksek oranda artış kaydetti. Uluslararası operasyonlarda ise 3.çeyrekte satış hacmi yıllık 2.5% azalış kaydetti. Özbekistan ve Irak sırasıyla 26.7% ve 19.7% hacim artışları ile şirketin uluslararası operasyonlarındaki büyümeye en çok katkı sağlayan ülkeler olurken zorlu makroekonomik koşulların altındaki Pakistan’da satış hacmi 19% daralırken, Kazakistan’da da satış hacminin 11.4% daralması uluslararası operasyonları olumsuz etkiledi. Konsolide FAVÖK 3.çeyrekte 7.687 Milyon TL olurken 2023/9A döneminde yıllık 83.2% artışla 15.658 Milyon TL seviyesine yükseldi(2022/9A 8.549 Milyon TL). Brüt kar marjı Türkiye ve Pakistan operasyonlarının desteği ile 376 baz puan artarak konsolide bazda 37.6%’ya yükselirken, FAVÖK marjı ise 2023/3Ç döneminde 248 baz puan artarak tarihsel olarak en yüksek ikinci seviyesi olan 24.2% düzeyine yükseldi(2022/3Ç 21.7%). Kar marjlarındaki artışta güçlü ürün fiyatlaması, yurt dışı operasyonlarda düşük şeker fiyatları ve Türkiye operasyonlarında düşük ambalaj maliyetleri etkili oldu.

Şirket ocak-eylül arasında 4.428 Milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirirken, yatırım harcamalarının 22%’si Türkiye operasyonlarında %78’i uluslararası operasyonlarda yapıldı ve yatırım harcamalarının satışlara oranı 2023/9A döneminde %6,3 olarak gerçekleşti. Yatırım harcamalarına rağmen güçlü operasyonel performans ve FAVÖK büyümesi ile şirketin 2023/3Ç serbest nakit akışı 3.367 Milyon TL, 2023/9A serbest nakit akışı ise 2.719 Milyon TL olarak gerçekleşti(2022/9A 1.011 Milyon TL). Bir diğer olumlu gelişme borçluluk tarafında yaşanırken, net borç 10.361 Milyon TL’ye geriledi ve Net Borç/FAVÖK rasyosu 0.48x seviyesine geriledi(2022/9A 0.71x).

3.çeyrek finansalları sonrasında Coca Cola İçecek şirketini 572 TL hedef fiyat ile araştırma kapsamına dahil ediyoruz. Hisse senedi 12 aylık hedefine göre 55% potansiyel getiri sunarken tavsiyemizi “AL” olarak belirliyoruz. İç ve dış talepteki yavaşlamaya karşı talep esnekliği düşük bir sektörde faaliyet göstermesi, 2024 ilk yarısı boyunca yüksek seyredecek enflasyonun özellikle Türkiye operasyonlarında ciro üzerindeki pozitif etkisi ve ciro içindeki 59%’luk ihracat payını oluşturan uluslararası operasyonlardaki hacim büyümesi ve olası kur artışlarının olumlu etkisi “AL” tavsiyemizin temel sebeplerini oluşturmaktadır.

CCOLA