Alb Yatırım – Vestel Beyaz Eşya (VESBE) 3Ç23 Değerleme Raporu

Alb Yatırım – Vestel Beyaz Eşya (VESBE) 3Ç23 Değerleme Raporu

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 26,72
Yükselme Potansiyeli %58

Şirket 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Ciro, FAVÖK ve Kâr kalemlerini konsensüs beklentilerin üzerinde açıkladı. Şirket 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını adet bazında %3 arttırdı. Ciro bazlı ise satışlarını yıllık %63 artırarak 34,6 milyar TL’ye yükseltirken Brüt Kâr Marjını %27,38 seviyesine çıkardı. Yaşanan bu marj iyileşmesinde EURUSD paritesinin yukarı yönlü ivmelenmesi kârlılığı pozitif yönde etkiledi. Şirketin faaliyet giderlerinin ciro artışına paralel bir artış göstermemesi faaliyet karlılığını pozitif yönde etkilerken FAVÖK Marjının da %23,06 seviyesine yükselmesine neden oldu. Şirket ertelenmiş vergi gelirlerinin etkisiyle Net Kâr Marjını %18,67 seviyesine yükseltti.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. yurt dışı satışlarının toplam ciro içindeki payı 68.8% ile ihracat oranı yüksek bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin ana ihracat pazarları arasında yer alan Avrupa’da yüksek faiz ortamının ve yüksek enflasyonun etkisi ile talepte yaşanan düşüş Türkiye’de talebin bir miktar canlı seyretmesi ile karşılandı. Bu paralelde TURKBESD verilerine göre yurt içinde toptan satışlar %18 artarken Ocak – Ağustos döneminde perakende satışlar %17 oranında arttı. Toplam satışların %48’si Avrupa ülkelerine gerçekleşirken %31’i yurt içine, %21’si ise diğer ülkelere yapılmıştır. Yurt içerisinde yükseliş ivmesini sürdüren enflasyon tüketici talebini öne çekerken enflasyon kaynaklı birim fiyatlarda yaşanan yükseliş ciro üzerinde pozitif etkiye neden oldu.

2024 yılının ilk yarısı boyunca devam etmesini beklediğimiz yurt içerisindeki ve yurt dışındaki yüksek faiz ortamı talep üzerinde baskıya neden olabilir. Şirketin ana faaliyet alanını oluşturan Beyaz Eşya sektörünün talep esnekliğinin yüksek olması da oluşacak baskı üzerinde önemli bir etken olarak yer almaktadır.

Şirketin operasyonel faaliyetlerinde ise 2023 yılının ilk 9 ayında kapasite kullanımı %77 olarak gerçekleşmiştir. Şirket sürdürmekte olduğu kapasite artırım programında yeni bulaşık makinesi fabrikasının bina yatırımı tamamlanmış olup, yeni kurulan bir hattın devreye alma çalışmaları sürmektedir. Mevcut bulaşık makinesi fabrikasındaki üretim hatlarının yeni fabrikaya taşınma sürecinin yılsonuna kadar tamamlanması ve yeni fabrikanın 2024 yılı başı itibarıyla tam kapasiteye ulaşması beklenmektedir.

3.Çeyrek finansal sonuçları ardından Vestel Beyaz Eşya şirketini 26.72 TL hedef fiyat ile araştırma kapsamına alıyoruz. Hisse senedinin 12 aylık hedef fiyatımıza göre %54 yükseliş potansiyeli bulunmaktadır. Beyaz eşya sektörüne yönelik 2024 ilk yarı boyunca iç talep ve ihracat pazarlarında yavaşlama riskinin operasyonel performansta düşüşe yol açabilecek olmasına karşın, 12 aylık hedef fiyatına göre devam eden yüksek iskontosu sebebiyle şirkete yönelik tavsiyemizi “AL” olarak belirliyoruz.

vestel-beyaz-esya-san-ve-tic-a-s