Dinamik Menkul – Akbank (AKBNK) 1Ç24 Bilanço Analizi

Dinamik Menkul – Akbank (AKBNK) 1Ç24 Bilanço Analizi

- Özet -

Akbank 1Ç24 konsolide olmayan finansallarında 13.2 milyar TL net kar açıkladı. Piyasadaki medyan beklenti 12.8 milyar TL idi. Bankanın net kar rakamı önceki döneme göre %12.2 daralırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %23.1 artmış bu dönemde özsermaye karlılığı %24.9 olarak gerçekleşmiştir. Beklentilerin hafif üzerinde açıklanan net kar rakamının hisse fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağını tahmin ediyoruz.

*Akbank için AL önerimizi koruyoruz, hedef fiyatımız ise 77.40 TL’dir.

Bu dönemin öne çıkan hususları:
i) %11.6 ç/ç TL kredi büyümesi (konut: %22.2, taşıt: -%1.9, genel amaçlı tüketici kredisi: %14.7 ve kredi kartı: %15.8 büyüme ile bireysel segment, % 7.3% ç/ç artan TL ticari kredilere göre daha hızlı bir büyüme sergilemiştir,

ii) YP krediler USD bazında %4.6 ç/ç artmış,

ii) net faiz marjı bir önceki döneme göre 65 baz puan daralırken, TÜFE’ye endeksli bonolar 47 bps, TL kredi/mevduat faiz makası 86 bps ve swap giderleri 60 bps marja negatif katkı sağlarken TÜFE’ye endeksli bono hari- ci TL menkul kıymetler yaklaşık 90 baz puan pozitif katkı sağlamıştır,

v) vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payı 1.5 puan artarak %31.8 olarak gerçekleşmiştir,

v) net takibe intikal ~1.26 milyar TL olarak gerçekleşmiş, bankanın takipteki kredileri için ayırdığı toplam karşılık oranı 2.5 puan ç/ç gerileme ile % 152.5 olurken, net kredi riski ise kur etkisi dahil %0.7 olarak gerçekleşmiştir,

vi) faaliyet giderleri ve bankacılık hizmet gelirleri bu dönem sırası ile yıllık %88 ve %217 artmıştır. Akbank 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 1.04x F/DD ve 3.80x F/K çarpanları ile işlem görmektedir.

*Bankanın 2024’te %11 kar artışı ile %31.5 özsermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için %16.7 ve % 62.2) ve %20.2 SYR (Çekirdek SYR: %17.2) ve 1.4 milyar TL’lik serbest karşılık tutarı ile olası risklere karşı oldukça korunaklı olduğunu düşünüyoruz.

*2024 yılı beklentileri. Banka, 2024 yılında %3,0 büyüme, yıl sonu %42-45 politika faizi ve %42-45 enflasyon oranı gerçekleşeceğini varsayarak

i) %40 TL kredi büyümesi
ii) Dolar bazında artan YP kredi büyümesi,
iii) %4 civarında net faiz marjı (2023: 4.7%),
iv) %80 üzerinde ücret ve komisyon geliri artışı,
v) yıllık ortalama enflasyon kadar faaliyet gideri artışı, vi) takipteki kredi oranının %2 civarında seyretmesini (2023 konsolide bilanço: %2.2) ve,
vii) 150 baz puanın altında kur etkisi hariç net kredi risk maliyeti, bekliyor. Bu beklentiler doğrultusunda 2024 yılında %30 üzerinde özkaynak kârlılığı öngörüyor. Bizim 2024 yılı için beklentimiz ise %47 civarında TL kredi bü- yümesi, 20 baz puan yıllık net faiz marjı artışı (TL kredi/mevduat faiz makasındaki toparlanma etkisi ile), kredi karşılık giderlerinin 2023’e göre da- ha belirgin artması (karşılık oranlarının önemli ölçüde korunacağı varsayı- mı altında) ve komisyon gelirlerindeki büyümenin faaliyet giderlerindeki artışı önemli oranda kompanse etmesi ve sermaye piyasası işlem gelirlerinde belirgin daralma sonrasında 2024 yılında 73.8 milyar TL net kar ve % 31.5 özsermaye karlılığı bekliyoruz.

akbank-t-a-s