Dinamik Menkul – VakıfBank (VAKBN) 1Ç24 Bilanço Analizi

Dinamik Menkul – VakıfBank (VAKBN) 1Ç24 Bilanço Analizi

- Özet -

Vakıfbank konsolide olmayan 1Ç24 finansallarında 12.0 milyar TL net kar açıkladı. Piyasadaki medyan beklenti 11.75 milyar TL idi. Bu dönemde bankanın net kar rakamı %20.0 ç/ç ve %167 y/y artarken özsermaye karlılığı da %27.0 olarak gerçekleşti. Piyasa bek- lentilerine paralel açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

Vakıfbank için AL önerimizi koruyoruz, hedef fiyatımız ise 27.00 TL’dir. Bu dönemin öne çıkan hususları: i) %4.7 ç/ç TL kredi büyümesi (konut: -%4.0, taşıt: -% 10.9, genel amaçlı tüketici kredisi: %18.4 ve kredi kartı: %16.7), ii) toplamda birey- sel segmentte TL kredi büyümesi %12.4 gerçekleşirken, TL ticari krediler de %1.8 ç/ç artış kaydetmiştir, iii) YP krediler ise USD bazında %4.8 ç/ç artmış, iv) net faiz marjı 268 baz puan daralırken, TÜFE’ye endeksli bonolar 320 baz puan, TL kredi/ mevduat faiz makası ise 40 baz puan negatif katkı sağlamıştır, v) vadesiz mevdua- tın toplam içerisindeki payı 3.4 puan artarak %25.3 olarak gerçekleşmiştir, vi) net takibe intikal 1.27 milyar TL olurken, Grup 2 kredilerin toplam içerisindeki payı 0.3 puan gerileyerek %7.4 olurken, bankanın takipteki kredileri için ayırdığı toplam karşılık oranı ise ~44 puan ç/ç gerileme ile %267 olarak gerçekleşmiştir, net kredi riski ise kuvvetli tahsilat ve karşılık çözülmesi sayesinde net kar rakamına 5.0 mil- yar TL katkı sağlamıştır, vi) faaliyet giderleri geçen yılın aynı dönemindeki yüksek bazdan dolayı (deprem ile ilgili destek giderleri) yıllık bazda %25.8 gerilerken, ban- kacılık hizmet gelirleri ise 1Ç24’te yıllık %159 artmıştır. Vakıfbank 2024 yılı tahmin- lerimize göre 1.00x F/DD ve 6.25x F/K çarpanları ile işlem görmektedir. Bankanın 2024’te %30.6 kar artışı ile %17.3 özsermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için %21.6 ve %80.0) ve %13.5 SYR (Çekirdek SYR: %10.5) ve 11 milyar TL’lik serbest karşılık tutarı ile olası risklere karşı korunaklı olduğunu düşünüyoruz

Bankanın 2024 yılı beklentileri.Orta vadeli programdaki makro varsayımlar kullanılarak paylaştığı 2024 yılı yönlendirmesinde: i) Yüksek tek haneli TL kredi büyümesi, ii) Dolar bazında düşük tek haneli YP kredi büyümesi, iii) 50-100 baz puan net faiz marjı artışı, iv) Enflasyon üzerinde komisyon geliri artışı, v) %50 faaliyet gideri artışı ve, vi) 150 baz puan civarında net kredi risk maliyeti, öngörmektedir. Bu beklentiler ile 2024 yılında yüksek yüzde 10’lu seviyelerde (%17-20 bandı) özsermaye karlılığı beklemektedir. Genel değerlendirmesinde ise banka, 2024 yılında etkin bir serma- ye kullanımı neticesinde makul bir karlılık ile seçili alanlarda ağırlıklı olarak ticari segmentte kredi büyümesi, bireysel segmentte ise daha yavaş bir büyüme öngör- mektedir. Bizim 2024 yılı için beklentimiz ise %21 TL kredi büyümesi, 170 baz puan yıllık net faiz marjı artışı (TL kredi/mevduat faiz makasındaki toparlanma etkisi ile), karşılık oranlarının önemli ölçüde korunacağı varsayımı altında %1.5 net kredi risk maliyeti ve sırası ile %42 ve %49 komisyon geliri ve faaliyet gideri artışı şeklindedir. Sermaye piyasası işlem gelirlerinde belirgin gerileme tahminimiz sonrasında 2024 yılında Vakıfbank’ın %30.6 y/y artış ile 32.7 milyar TL net kar ve %17.3 özsermaye karlılığı elde etmesini bekliyoruz.

turkiye-vakiflar-bankasi-t-a-o