Galata Menkul – Coca-Cola İçecek (CCOLA) 2Ç23 Bilanço Değerlendirme

Galata Menkul – Coca-Cola İçecek (CCOLA) 2Ç23 Bilanço Değerlendirme

- Özet -

Öneri : AL
Hisse Fiyatı : 343,10
Hedef Fiyat : 436,00
Getiri Potansiyeli : 27,1%

Coca Cola İçecek(CCI)’in, 2023/Q2 finansallarını incelediğimizde; 23.273 Mn TL tutarındaki satış gelirleri önceki yılın aynı çeyreğine(2022/Q2) göre %58,4 oranında, 5.012 Mn TL tutarındaki FAVÖK rakamı %77,1 oranında ve 2.388 Mn TL tutarındaki net dönem kârı da %93,7 oranında artış göstermiş durumda. İç tarafta; son 5 yılın en düşük Mayıs ve Haziran sıcaklık değerlerinin etkisi ile gıda ve içecek enflasyonunun yüksek seyrini devam ettirmesi satış hacmini olumsuz yönde etkiledi. Uluslararası tarafta da; Orta Asya ve Orta Doğu’da özellikle Özbekistan, Tacikistan ve Irak’tan gelen yüz güldüren sonuçlara karşın, şirketin önemli pazarı Pakistan’da ortaya çıkan ekonomik zorlukların etkisi ile hacimde daralma görüldü. Toplam satış hacminde yaşanan bu düşüşe karşın(2022/Q2’de; 492 milyon ünite kasa, 2023/Q2’de; 448 milyon ünite kasa), fiyatlandırma etkisi(kur ve enflasyon kaynaklı) şirketin cirosundaki büyümeyi destekleyen ana katalizör oldu.

Cirodaki Artış ve Maliyetlerdeki Düşüş; Şirketin Kâr Marjlarını Güçlendirdi!
2023/Q2 finansallarını ‘çeyreklik’ performans açısından incelediğimizde ise; satış gelirleri %49,6 oranında artış gösterirken, önceki çeyrekte(2023/Q1) 66,83 düzeyinde yer alan SMM oranının cari çeyrekte 65,05’e gerilemesiyle birlikte; brüt kâr rakamında %57,6 ve FAVÖK rakamında da %76,4 oranlarında artış oldu. Şirketin, diğer faaliyet gelirlerinde(+) ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerinde(+); sırasıyla 203 Mn TL ve 444 Mn TL düzeyinde çeyreksel artışlar olurken, net finansman giderlerinde(-) 534 Mn TL ve vergi giderinde(-) 805 Mn TL artış olmuş durumda. Bu sonuçlar sonrasında, ortaya çıkan 2.388 Mn TL tutarındaki net dönem kârının çeyreklik artış oranı %130,9 oldu. Şirketin, kâr marjlarındaki çeyreksel (2023/Q1’den 2023/Q2’ye) değişimlere bakacak olursak; brüt kâr marjı %33,2’den %34,9’a, FAVÖK marjı %18,3’den %21,5’e ve net kâr marjı da %6,7’den %10,3’e yükselmiş durumda. Şirketin satışları içerisinde yurt dışı satışların payı; önceki çeyrekteki %64 düzeyinden %59’a geriledi. Net yabancı para pozisyon miktarı; önceki çeyrekte 1.883 Mn TL açık(-) verirken, cari çeyrekteki açık(-) miktarı 22.102 Mn TL seviyesine hızla yükselmiştir. 2023/Q1’de %26,0 düzeyinde yer alan öz sermaye kârlılığı ise; 2023/Q2’de %28,1 seviyesine yükseliş göstermiştir.

Geleceğe Dönük Beklentiler
Şirketin, 2023 yılı beklentilerine göz atacak olursak; konsolide bazda orta ile yüksek tek haneli satış hacmi büyümesi(Türkiye’de 2022 yılına paralel orta tek hane, Uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli ile düşük çift haneli arasında) ve yüksek 40’lı, düşük 50’li yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi bekleniyor. Şirket, ayrıca; 2022 yılına paralel olarak hafif artış aralığında FVÖK(Faiz, Vergi Öncesi Kâr) marjı ile yüksek tek haneli yüzdeler seviyesinde yatırım harcamaları/net satışlar oranı öngörmekte.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu bilanço ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda; daha önceki değerlendirmemizde belirttiğimiz 12 aylık periyot için 293,90 TL olan hedef fiyatımızı, AL tavsiyemizi devam ettirerek 436,00 TL’ye yükseltiyoruz.

coca-cola-icecek-a-s