Galata Menkul – Doğuş Otomotiv (DOAS) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

Galata Menkul – Doğuş Otomotiv (DOAS) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

- Özet -

Öneri: AL
Hisse Fiyatı 262,00
Hedef Fiyat 394,00
Getiri Potansiyeli 50,4%

Doğuş Otomotiv, 2023/Q3’de geçen yılın aynı çeyreğine(2022/Q3) göre; 36.055 Mn TL tutarındaki ‘’Satış Gelirleri’’ni %204,1 oranında, 7.227 Mn TL tutarındaki ‘’FAVÖK’’ rakamını %203,9 oranında ve 6.189 Mn TL tutarındaki ‘’Net Kâr’’ını da %129,4 oranında artırdı. Geçen yılın aynı çeyreğine göre yurt içi satış adetlerini %79 oranında yükselten şirket, operasyonel sonuçlardaki güçlü artışta ayrıca; TL’deki değer kaybı ve sektördeki fiyatlandırma politikasından da faydalanmıştır.

Şirketin Kâr Marjları, Son 3 Çeyreğin En Düşük Seviyelerinde
2023/Q3 finansallarını çeyreklik performans açısından inceleyecek olursak;
“Satış Gelirleri”nde %32,8 oranında artış görülürken, önceki çeyrekte(2023/Q2) %75,57 düzeyinde yer alan SMM oranının 77,21’e yükselmesiyle; ‘‘Brüt Kâr’’ ve ‘’FAVÖK’’ rakamlarındaki artış oranları sırasıyla %23,9 ve %25,7 oldu. Şirketin tali gelir/giderlerindeki değişimler ise şöyle oldu;

– Önceki çeyrekte ‘’Diğer Esas Faaliyetleri’’nden net 560 Mn TL tutarında gelir kaydeden şirket, cari çeyrekte aynı kaleme 224 Mn TL gelir yazabilmiştir.

– -Yine, önceki çeyrekte 517 Mn TL’lik maddi duran varlık satışının etkisiyle ‘’Yatırım Faaliyetleri’’nden 738 Mn TL gelir elde edilirken, cari dönemde kur ve faiz gelirleri öncülüğünde elde edilen gelir tutarı ise 106 Mn TL olmuştur.

– Öte yandan, VDF Servis, Yüce Auto, Doğuş Sigorta, Doğuş Teknoloji ve TÜVTÜRK Kuzey-Güney gibi ‘’Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımları’’ndan önceki çeyrekte 656 Mn TL gelir yazan şirketin, cari çeyrekte aynı kaleme kaydettiği gelir tutarı 920 Mn TL olmuştur.

– Önceki çeyrekte kurlarda yaşanan hızlı artışlar kaynaklı olarak, ortaya çıkan kredi kur farkı giderleri öncülüğünde şirket finansallarına 1.377 Mn TL tutarında net ‘’Finansman Gideri(- )’’ kaydedilirken; cari çeyrekteki gider(-) tutarı 349 Mn TL olmuştur.

– Şirket, önceki çeyrekte 1.045 Mn TL tutarında ‘’Vergi Gideri’’ kaydederken, cari çeyrekte aynı kaleme 1.770 Mn TL gider yazmıştır.

Tüm bu değişimler sonrasında, 6.189 Mn TL tutarında ‘’Net Dönem Kârı’’ ortaya çıkarken; önceki çeyreğe göre net kârdaki artış oranı %20,5’dir. Şirketin kâr marjlarındaki çeyreklik değişimlere bakacak olursak; Brüt Kâr Marjı önceki çeyrekteki %24,4 seviyesinden %22,8’e gerilerken, yine FAVÖK Marjı %21,2’den %20,0’ye ve Net Kâr Marjı da %18,9’dan %17,2’ye gerilemiştir. Net yabancı para pozisyonu; 2022/Q2’deki 1.767 Mn TL’den, 4.100 Mn TL’ye ulaştı. Özsermaye kârlılığı ise; 2023/Q2’deki 119,8 seviyesinden 112,2’ye gerilemiştir.

Geleceğe Dönük Beklentiler
Şirket, 2023 yılında yurt içi toplam otomotiv pazarının 1,2 Milyon adet(önceki 1 Milyon adet) düzeyinde gerçekleşeceğini ve Doğuş Otomotiv’in de ‘’Skoda hariç’’ 120 Bin bandında (önceki 110 Bin adedin üzerinde) satış rakamına ulaşacağını öngörmekte. Doğuş Otomotiv ayrıca, 2023 harcama tutarının 1,7 Milyar TL civarında(önceki 2,3 Milyar TL) gerçekleşmesini bekliyor.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu finansallar ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda; daha önceki değerlendirmemizde belirttiğimiz 12 aylık periyot için 394,00 TL olan hedef fiyatımızı ve ‘’AL’’ tavsiyemizi koruyoruz.

dogus-otomotiv-servis-ve-ticaret-a-s