Galata Menkul – Logo Yazılım (LOGO) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

Galata Menkul – Logo Yazılım (LOGO) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

- Özet -

Öneri : AL
Hisse Fiyatı : 69,75
Hedef Fiyat : 94,00
Getiri Potansiyeli : 34,8%

Logo Yazılım, cari çeyrekte(2023/Q3) 637 Mn TL olan ‘’Satış Gelirleri’’ni; geçen yılın aynı çeyreğine(2022/Q3) göre %66,4 oranında, 169 Mn TL tutarındaki ‘’FAVÖK’’ rakamını %38,6 oranında ve 126 Mn TL tutarındaki ‘’Net Kâr’’ rakamını da; %10,8 oranında artırmış durumda. Logo Türkiye’de; dönem içinde sağlıklı müşteri kazanımı, mevcut müşteri harcamalarındaki artış ve her segmente güçlü reel büyüme devam etti. Logo Total Soft(Romanya)’ta; Romanya’daki pazar dinamiklerinin durgunluğu 3.Çeyrek’te de devam etti. Logo Infosoft(Hindistan)’da ise; aylık abonelikler artarken, müşteri tabanı da genişledi.

Net Kâr, Kur Farkı Gelirlerinin Yüksek Olduğu Önceki Çeyreğin Gerisinde Kaldı
2023/Q3 finansallarını, çeyreklik performans açısından incelediğimizde ise; ‘’Satış Gelirleri’’nde %11,3 oranında artış görülürken, önceki çeyrekte(2023/Q2) 20,80 düzeyinde yer alan ‘’SMM Oranı’’nın 21,38’e yükselmesiyle; ‘’Brüt Kâr’’ rakamındaki artış oranı %10,5 olmuştur. Önceki çeyrekte ‘’Faaliyet Giderleri’’ toplamının 323 Mn TL olduğu şirkette, cari çeyrekte bu rakamın 385 Mn TL’ye yükselmesiyle ‘’FAVÖK’’ tutarında %-2,6 oranında azalış görülmüştür. Şirketin tali gelir/giderlerinde yaşanan değişimlere bakacak olursak; büyük oranda kur farkı giderlerini yansıtan ‘’Diğer Esas Faaliyet Giderleri(-)’’ önceki çeyrekteki net 14 Mn TL’den yaklaşık 1 Mn TL’ye gerilemiş durumda. Menkul kıymet satış gelirlerini içeren ‘’Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler(+)’’ kaleminde nette 7 Mn TL azalış(önceki çeyrekteki 26 Mn TL’den 19 Mn TL’ye gerilemiştir) görülürken, ‘’Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar’’dan ortaya çıkan giderler(-) ise 2 Mn artış kaydetmiştir. Kur farkı ve faiz gelirlerinin büyük oranda etkili olduğu ‘’Finansman Gelirleri(+)’’ nette 161 Mn azalış gösterirken, ‘’Vergi Giderleri(-) kalemindeki çeyreklik azalış da 32 Mn TL olmuştur. Tüm bu rakamlar sonrasında ortaya çıkan 126 Mn TL’lik ‘’Net Dönem Kârı’’ndaki çeyreklik azalış oranı %53,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçta; önceki çeyrekte kurlardaki artıştan yüksek kur geliri elde eden şirketin, cari çeyrekte kurlardaki yükselişin çok daha sınırlı olmasından kaynaklı olarak; daha düşük kur farkı geliri elde etmesi büyük rol oynamıştır. Şirketin, kâr marjlarındaki çeyreksel(2023/Q2-2023/Q3) değişimlere göz atarsak; ‘’Brüt Kâr Marjı’’ %79,2’den %78,6’ya, ‘’FAVÖK Marjı’’ %30,4’den %26,6’ya ve ‘’Net Kâr Marjı’’ da %46,8’den %19,7’ye gerilemiştir. Şirketin, önceki çeyrekte 400 Mn TL düzeyinde yer alan net ‘’Yabancı Para(Döviz) Pozisyonu’’, cari çeyrekte 434 Mn TL’ye yükselmiştir. ‘’Özsermaye Kârlılığı’’ ise; 2023/Q2’deki 46,3 seviyesinden 43,2’ye gerilemiştir.

Geleceğe Dönük Beklentiler
Şirketin 2023 yılı ciro ve FAVÖK beklentilerine göz atacak olursak; UFRS bazlı gelir tutarının 2022 yılına göre %71’lik artışla 2.644 Mn TL(önceki tahmin 2.644 Mn TL) olması beklenirken, FAVÖK tutarının da %28’lik artışla 629 Mn TL(önceki tahmin 629 Mn TL) olması öngörülmektedir.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu finansallar ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda; daha önceki değerlendirmemizde 12 aylık periyot için 94,00 TL olarak belirlediğimiz hedef fiyatımızı korumakla birlikte, ‘EPG(Endekse Paralel Getiri)’ olan tavsiyemizi ise ‘AL’a çeviriyoruz.

logo-yazilim-san-ve-tic-a-s