Galata Menkul – Şişecam (SISE) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

Galata Menkul – Şişecam (SISE) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

- Özet -

Öneri : AL
Hisse Fiyatı 49,54
Hedef Fiyat 72,00
Getiri Potansiyeli 45,3%

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları(Şişe Cam), 2023/Q3’de 36.406 Mn TL olan satış gelirlerini; geçen yılın aynı çeyreğine(2022/Q3) göre %39,8 oranında, 7.406 Mn TL olan FAVÖK rakamını; %29,7 oranında ve 5.291 Mn TL tutarındaki net kârını da; %11,6 oranında artırmış durumda. Cam sektöründe, ilk sekiz aylık periyotta; ithalatın, ihracata karşı ağır basmasına(özellikle miktar bazında) karşın, şirketin cirosundaki artışta; TL’nin değer kaybı ve fiyatlandırma etkisi göze çarpmakta. Maliyet ve giderlerde yaşanan yükselişler ise; FAVÖK ve net kâr rakamlarındaki artışının sınırlanmasına neden olmuştur.

Tali Gelirlerin Azalması, Net Kâr Marjını Çeyreklik Bazda Azaltan Unsur Oldu
2023/Q3 finansallarını çeyreklik performans açısından inceleyecek olursak; satış gelirlerinde %21,1 oranında artış görülürken, önceki çeyrekte(2023/Q2) 67,59 düzeyinde yer alan SMM oranının 64,11’e gerilemesiyle; brüt kâr rakamındaki artış oranı %34,1 ve FAVÖK tutarındaki artış oranı da %41,2 oldu. Büyük oranda kur farkı gelirleri kaynaklı olarak, önceki çeyrekte 1.828 Mn TL diğer net esas faaliyet geliri(+) elde eden şirket; cari çeyrekte ise aynı kaleme sadece 30 Mn TL gelir kaydetmiştir. Yine, önceki çeyrekte yatırım faaliyetlerinden(kur korumalı mevduat faiz ve kur farkı geliri, finansal varlık değerleme kârı vb.) nette 1.252 Mn TL gelir(+) yazan şirketin, cari çeyrekte aynı kalemden elde ettiği gelir miktarı 759 Mn TL olmuştur. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan(Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O., Solvay Sısecam Holding AG ve Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.) elde edilen gelir ise; sadece 12 Mn artış(önceki dönem 268 Mn TL, cari dönem 280 Mn TL) göstermiştir. Kambiyo kârları ile zararları farkı ve faiz gelirleri ile giderleri farkını yansıtan finansman gelirleri/giderleri hesabına ise; önceki çeyrekte 332 Mn TL gelir(+) kaydedilirken, cari çeyrekte 494 Mn TL gider(-) yazılmıştır. Şirketin vergi giderleri(-) ise; önceki çeyrekteki 1.037 Mn TL’ye karşın, cari çeyrekte 597 Mn TL olmuştur. Tüm bu rakamlar sonrasında ortaya çıkan 5.291 Mn TL’lik net kâr rakamı; önceki çeyrekteki kâr rakamının 7,3 oranında altında kalmıştır. Şirketin, kâr marjlarındaki çeyreksel değişimlere göz attığımızda; brüt kâr marjı %32,4’den %35,9’a ve FAVÖK marjı %17,4’den %20,3’e yükselirken, net kâr marjı ise %19,0’dan %14,5’e gerilemiştir. Şirketin satış gelirleri içerisinde; yurt dışı satışların(ihracat) payı, önceki çeyrekteki %45 seviyesinde sabit kalmıştır. Önceki çeyrekte, 2.695 Mn TL olan net yabancı para pozisyonu varlığı; cari çeyrekte 8.177 Mn TL’ye yükselirken, şirketin özsermaye kârlılığı ise; 2023/Q2’deki 26,0 seviyesinden 24,1 düzeyine gerilemiştir.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu bilanço ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda; daha önceki değerlendirmemizde 12 aylık periyot için 72,00 TL olarak belirlediğimiz hedef fiyatımızı sabit bırakıyoruz ve ‘AL’ olan tavsiyemizi koruyoruz.

turkiye-sise-ve-cam-fabrikalari-a-s