Galata Menkul – Tav Havalimanları (TAVHL) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

Galata Menkul – Tav Havalimanları (TAVHL) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

- Özet -

Öneri: AL
Hisse Fiyatı 130,90
Hedef Fiyat 186,00
Getiri Potansiyeli 42,1%

TAV Havalimanları(TAVHL), cari çeyrekte(2023/Q3) 11.832 Mn TL olan satış gelirlerini geçen yılın aynı çeyreğine(2022/Q3) göre; %99,7 oranında, 5.099 Mn TL olan FAVÖK rakamını %111,0 oranında ve 5.402 Mn TL tutarındaki net kârını da %243,1 oranında artırmış durumda. Cirodaki güçlü artışta; yüksek sezonda elde edilen iyi trafik sonuçları ile hizmetlerin çoğunda yer alan enflasyona bağlantılı fiyatlandırma stratejisi başlı başına etkili olmuştur.

Tibah Havalimanı İşletmesindeki Pay Satışı, Net Kâra “Bir Defalık” Güçlü Katkı Sağladı

2023/Q3’deki çeyreklik performansa bakacak olursak; satış gelirlerinde %70,9 oranında artış görülürken, önceki çeyrekte(2023/Q2) 59,36 düzeyinde yer alan SMM oranının 54,13’e gerilemesiyle; brüt kâr rakamındaki artış oranı %92,8 ve FAVÖK tutarındaki artış oranı %119,4 oldu. Önceki çeyreğe göre faaliyet giderlerinde(-) 551 Mn TL’lik artış görülürken, buna karşın; önceki çeyrekte 1.145 Mn TL düzeyinde yer alan net finansman giderlerinin(-) cari çeyrekte 236 Mn TL düzeyinde olması(Önceki çeyrek sonunda TMS 28 uygulaması nedeniyle oluşan finansman gideri; Tibah Development hisse satışı nedeniyle cari çeyrek sonunda finansman gelirine dönüşmüştür) önemliydi. Yine, önceki çeyrekte; özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 528 Mn TL gelir kaydeden şirketin, cari çeyrekte; Tibah Development Company’deki pay satışının etkisiyle 2.062 Mn TL gelir kaydetmesi de, net dönem kârında görülen %508,7 oranındaki artışta büyük rol oynamıştır. Şirketin, kâr marjlarındaki çeyreksel değişimlere göz atarsak; brüt kâr marjının %40,6’dan %45,9’a, FAVÖK marjının %33,6’dan %43,1’e ve net kâr marjının da %12,8’den %45,7’ye yükseldiği görülmekte. Şirketin 2023/Q3’deki satış gelirlerinin dağılımında, yurt dışı satışların payı; önceki çeyrekteki %63 seviyesinden %65’e yükselmiştir. Önceki çeyrekte 4.186 Mn TL düzeyinde net yabancı para pozisyonuna sahip olan şirketin, cari çeyrekteki döviz varlığı tutarı 4.552 Mn TL olmuştur. Özsermaye kârlılığı ise; 2023/Q2’deki 6,6 seviyesinden 19,4’e hızla yükselmiştir.

Geleceğe Dönük Beklentiler
Şirketin, 2023 yılı beklentileri incelendiğinde; toplam yolcu sayısı için 81 Mn ile 91 Mn arasındaki öngörüsü korunurken, Euro bazında ciro beklentisi de 1.230-1.290 Mn Euro olarak sabit bırakıldı. Keza, şirketin FAVÖK beklentisi; 330-380 Mn Euro seviyesinde ve 2023 yılı toplam yatırım harcaması tutarı tahmini de; 220-260 Mn Euro düzeyinde korundu.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu bilanço ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda; daha önceki değerlendirmemizde 12 aylık periyot için 132,00 TL olarak belirlediğimiz hedef fiyatımızı 186,00 TL’ye yükseltiyoruz ve ‘TUT’ tavsiyemizi de ‘AL’a çeviriyoruz.

tav-havalimanlari-holding-a-s