Galata Menkul – Tüpraş (TUPRS) 2Ç23 Bilanço Değerlendirme

Galata Menkul – Tüpraş (TUPRS) 2Ç23 Bilanço Değerlendirme

- Özet -

Öneri: AL
Hisse Fiyatı 103,40
Hedef Fiyat 129,50
Getiri Potansiyeli 25,2%

Tüpraş’ın, 2023/Q2 finansallarını incelediğimizde; 104.405 Mn TL tutarındaki satış gelirleri önceki yılın aynı çeyreğine(2022/Q2) göre %24,1 oranında, 15.105 Mn TL tutarındaki FAVÖK rakamı %7,2 oranında ve 7.217 Mn TL tutarındaki net kâr rakamı da %33,2 oranında azaldı. Şirketin operasyonel faaliyetlerindeki senelik gerilemede; geçen yıl 24 Şubat’ta Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ile 2022/Q2’de çok yüksek seviyelere ulaşan marjların, 2023’te görece olarak çok aşağılarda seyretmesi etkili oldu.

Şirketin %14,5 Düzeyine Yükselen FAVÖK Marjı İyi Seyrediyor
2023/Q2 finansallarını çeyreklik performans(2023/Q1’e göre) açısından incelediğimizde; satış gelirleri, ‘motorin’de Rusya ve Asya rafineri bakımlarının, ‘benzin’de düşük küresel stoklar ve Asya talebinin, ‘fuel oil’de Rusya rafineri bakımları ve Orta Doğu talebinin ve ‘jet yakıtı’nda havacılık sektöründeki kademeli iyileşmenin marjları desteklemesiyle ve yine 1.Çeyrekteki Tüpraş’ın kendi rafineri bakımlarının bitmesinin etkisi ile %12,5 oranında artış gösterirdi. Önceki çeyrekte 84,92 düzeyinde yer alan SMM oranının 83,26’ya gerilemesiyle, brüt kârdaki artış ise %24,8 oranında oldu. Şirketin FAVÖK rakamı da, çeyreklik bazda %25,3 oranında artarken; diğer faaliyet giderlerindeki(-) 9.845 Mn TL’lik(8.990 Mn TL’si ticari borçlardan oluşan kur farkı zararı) yüksek rakamla birlikte faaliyet kârı %24,6 oranında daralma(-) gösterdi. Önceki çeyrekte 752 Mn TL tutarında yer alan net finansman giderleri(-); cari çeyrekte 2.066 Mn TL tutarına yükselirken, önceki çeyrekte 3.893 Mn TL tutarında yer alan vergi gideri(-) kaleminde ise; cari çeyrekte 793 Mn TL ertelenmiş vergi geliri(+) yazılmasıyla, net dönem kârı; 7.217 Mn TL oldu ve çeyreklik bazda %7,0 oranında arttı. Şirketin, kâr marjlarındaki çeyreksel değişimlere bakacak olursak; brüt kâr marjı %15,1’den %16,7’ye ve FAVÖK marjı %13,0’den %14,5’e yükselirken, net kâr marjı ise %7,3’den %6,9’a gerilemiş durumda. Şirketin satışları içerisinde yurt dışı satışların payı; önceki çeyrekteki %14 seviyesinde sabit kaldı. Net yabancı para pozisyon miktarı; önceki çeyrekte 28.934 Mn TL açık(-) verirken, cari çeyrekte 39.631 Mn TL açık(-) verir duruma yükselmiştir. 2023/Q1’de %107,7 düzeyinde yer alan öz sermaye kârlılığı ise; 2023/Q2’de hızla %80,2 seviyesine gerilemiştir.

Geleceğe Dönük Beklentiler
Şirketin, 2023 yılı beklentileri incelendiğinde; 2022 yıllık finansal sonuçları ile birlikte açıklanan 11-12 ABD Doları net rafineri marjı beklentisi, 2022/Q2 ara dönem finansalları sonrasında 10-11 ABD Doları olarak revize edilmiş durumda. %85-%90 kapasite kullanımı ile yaklaşık 24-25 milyon ton üretim ve yine 350 Milyon ABD Doları tutarındaki yatırım harcaması öngörüleri korunurken, 28-29 milyon ton civarındaki toplam satış hacmi beklentisi ise; 1 Milyon ton yukarı(yaklaşık olarak 29-30 milyon ton)revize edilmiştir.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu bilanço ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda; daha önceki değerlendirmemizde belirttiğimiz 12 aylık periyot için 105,00 TL hedef fiyatımızı 129,50 TL’ye yükseltiyoruz ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

turkiye-petrol-rafinerileri-a-s