Galata Menkul – Türk Telekomünikasyon (TTKOM) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

Galata Menkul – Türk Telekomünikasyon (TTKOM) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

- Özet -

Öneri: AL
Hisse Fiyatı 20,44
Hedef Fiyat 28,00
Getiri Potansiyeli 37,0%

Türk Telekom, cari çeyrekte(2023/Q3) 22.362 Mn TL olan ‘’Satış Gelirleri’’ni; geçen yılın aynı çeyreğine(2022/Q3) göre %78,2 oranında, 7.409 Mn TL tutarındaki ‘’FAVÖK’’ rakamını %58,5 oranında ve 4.504 Mn TL tutarındaki ‘’Net Kâr’’ rakamını da; %284,5 oranında artırmış durumda. Tatil, turizm ve okula dönüş etkilerini barındıran 3.Çeyrekte; şirketin öngörülerinin üzerinde büyüyen mobil ARPU(kullanıcı başına ortalama gelir)’su operasyonel performansı artırmış durumda. Mobil ve sabit internetin güçlü katkıları sayesinde çeyrek içinde 498 bin net abone kazanımıyla toplam abone sayısı 52,9 milyona yükseldi. Sabit ses daralma eğilimini sürdürürken, TV abone bazı büyüme trendine geri döndü. Sabit genişbant abone tabanı Temmuz ayındaki güçlü performans, fiyat revizyonları sonrasında abone iptallerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve okula dönüş dönemiyle birlikte yeni satışların canlanması sayesinde 166 bin net abone kazanımıyla 15,1 milyona yükseldi. Fiber abone tabanı çeyreklik 355 bin net abone kazanımıyla 12,6 milyona ulaştı. Kurun nispeten istikrarını koruduğu çeyrekte, sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi ile Ar- Ge ve yatırım harcamalarına yönelik teşviklerden kaynaklanan 2,5 milyar TL vergi geliri net karı destekledi. Temmuz ayında genel kurumlar vergisi oranının %20’den %25’e yükseltilmesi ve enflasyon artışının tetiklediği sabit kıymetler yeniden değerleme oranındaki artış; çeyreklik bazda daha yüksek vergi gelirini açıklayan iki faktör oldu.

2,5 Milyar TL Civarındaki Ertelenmiş Vergi Geliri, Net Kârdaki Güçlü Artışı Destekledi
2023/Q3 finansallarını, çeyreklik performans açısından incelediğimizde ise; ‘’Satış Gelirleri’’nde %24,6 oranında artış görülürken, önceki çeyrekte(2023/Q2) 61,49 düzeyinde yer alan ‘’SMM Oranı’’nın 59,43’e gerilemesiyle; ‘’Brüt Kâr’’ rakamı %31,3 oranında artış kaydetmiştir. ‘’FAVÖK’’ tutarındaki artış oranı ise %24,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Önceki çeyrekte 1.013 Mn TL net ‘’Diğer Esas Faaliyet Gideri(-)’’ yazan şirket, cari çeyrekte aynı kaleme sadece 43 Mn TL gider kaydetmiştir. Yine, önceki çeyrekte finansallarına; net 5.474 Mn TL ‘’Finansman Gideri(-)’’ ve 1.221 Mn TL tutarında ‘’Ertelenmiş Vergi Geliri(+)’’ yazan şirketin, cari çeyrekte; 3.213 Mn TL net Finansman Gideri(-) ile 2.453 Mn TL Ertelenmiş Vergi Geliri(+) kaydetmesi ‘’Net Kâr’’a olumlu yansımıştır. Yatırım Faaliyetlerinden önceki çeyrekte 1.433 Mn TL gelir elde eden şirket, cari çeyrekte ise aynı kaleme 943 Mn TL gelir yazmıştır. Tüm bu rakamlar sonrasında ortaya çıkan 4.504 Mn TL’lik ‘’Net Dönem Kârı’’ndaki çeyreklik artış oranı %849,7 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin, kâr marjlarındaki çeyreksel(2023/Q2-2023/Q3) değişimlere göz atarsak; ‘’Brüt Kâr Marjı’’ %38,5’den %40,6’ya ve ‘’Net Kâr Marjı’’ %-3,3’den %20,1’e yükselirken, ‘’FAVÖK Marjı’’ ise %33,2’den %33,1’e sınırlı gerilemiştir. Şirketin, önceki çeyrekte 18.258 Mn TL düzeyinde yer alan net ‘’Yabancı Para(Döviz) Pozisyonu’’, cari çeyrekte 15.718 Mn TL’ye gerilemiştir. ‘’Özsermaye Kârlılığı’’ ise; 2023/Q2’deki 12,2 seviyesinden 24,8’e yükselmiştir.

Geleceğe Dönük Beklentiler
Şirket, gelecek yılın gelir ve FAVÖK performansını desteklemek amacıyla dinamik fiyatlama ve abone tabanı yönetimi odağını yılın son çeyreğinde de sürdürmeyi öngörmektedir. 2023 yılı başında yenilenmesi için düzenleyici kuruma başvuru yapılan ‘’Sabit Hizmetler İmtiyaz Sözleşmesi’’nin, 2024 yılı gündeminin de en öncelikli maddesi olacağı belirtilmiştir ve şirket, gelecek yıl bu konuda somut ilerleme görmeyi beklemektedir.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu finansallar ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda; daha önceki değerlendirmemizde 12 aylık periyot için 25,37 TL olarak belirlediğimiz hedef fiyatımızı 28,00 TL’ye yükseltiyoruz ve ‘EPG(Endekse Paralel Getiri)’ olan tavsiyemizi de ‘AL’a çeviriyoruz.

turk-telekomunikasyon-a-s-2