Gedik Yatırım – Akçansa Çimento (AKCNS) 2Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Akçansa Çimento (AKCNS) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

2Ç23 Finansal Sonuçları
Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9,0 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %62,2 artışla 3.3 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %93,6 artışla 6.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %51,2 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %156,6 artışla 977.2 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %201,8 artışla 1.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 823 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.084 baz puan artışla %29,5 olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 915 baz puan artışla %25,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %31,62 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %283,7 artışla 884.7 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %366,5 artışla 1.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %83,4 düşüşle 116 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç23’de 3.316 mn TL satış geliri (kons: 3.380 mn TL; Gedik: 3.550) 977 mn TL FAVÖK (kons: 885 mn TL; Gedik: 959) ve 885 mn TL net kar (kons: 800 mn TL; Gedik: 930) açıklamıştır. Şirketin satış gelirleri yıllık %62 yükseliş kaydederken, yurtiçi gelirleri %79, ihracat gelirleri %22 artış göstermiştir. Toplam satış gelirlerinin %76’sı yurtiçi gelirlerden oluşmaktadır. 2Ç22’de 36 milyon TL olan net finansal gider yazan şirket, 2Ç23’te 107 milyon TL net finansal gelir elde etmiştir. Oldukça güçlü operasyonel performansa ek olarak, 66 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri de yıllık %284’lük net kar büyümesine katkı sağlamıştır. Finansal sonuçlar beklentilerin üzerinde ve güçlüdür. Hisse 2023 yılı beklentilerine göre 10,2xFD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Hissenin son dönemdeki olumlu performansına rağmen (son üç ayda BIST-100’e göre yaklaşık %25 getiri), finansal sonuçların hisse üzerinde sınırlı da olsa ilave bir pozitif etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

akcansa-cimento-san-ve-tic-a-s