Gedik Yatırım – Çimsa Çimento (CIMSA) 2Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Çimsa Çimento (CIMSA) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

2Ç23 Finansal Sonuçları
Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %29,0 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %36,1 artışla 3 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %50,5 artışla 5.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %136,0 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %57,3 artışla 741 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %73,5 artışla 1.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.102 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 328 baz puan artışla %24,3 olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 258 baz puan artışla %19,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %300,01 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %17,3 artışla 1 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %28,1 artışla 1.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %13,4 artışla 1.2 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç23’de 3.049 mn TL satış geliri (kons: 3.032 mn TL; Gedik: 3.053) 741 mn TL FAVÖK (kons: 681 mn TL; Gedik: 696) ve 1.007 mn TL net kar (kons: 631 mn TL; Gedik: 628) açıklamıştır. Şirket 28 Temmuz 2022’de yaklaşık 1,7 milyon ton gri klinker kapasiteli Kayseri ve Niğde tesislerinin satışını 110 milyon euro bedelle tamamlamıştır. Bu kapasite, şirketin toplam klinker kapasitesinin yaklaşık %25’ine denk gelmektedir. Bu nedenle, 2Ç23’te bu kapasitenin şirketin faaliyetlerinden hariç tutulduğu belirtilmelidir. Şirket 2Ç23’te 228 milyon TL (2Ç22: 61 mn TL) net finansal gider, 72 milyon TL ertelenmiş vergi geliri (2Ç22: 374 mn TL) ve 168 milyon TL özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından kar yazmıştır. 2Ç22’de 858 milyon TL net kar açıklayan şirket, bu çeyrekte 1.007 milyon TL net kar elde etmiştir. Hisse 2023 yılı beklentilerine göre 13,3x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçlar beklentilere paraleldir.

Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

CIMSA