Gedik Yatırım – Coca-Cola İçecek (CCOLA) 3Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Coca-Cola İçecek (CCOLA) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Hedef Fiyat(TL/hisse) 475,00
Potansiyel Getiri %29

Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %36,4 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %82,3 artışla 31.7 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %73,1 artışla 70.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %52,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %105,3 artışla 7.7 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %87,3 artışla 15.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 259 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 271 baz puan artışla %24,1 olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 167 baz puan artışla %22,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %81,16 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %137,9 artışla 4.3 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %110,5 artışla 7.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %22,8 düşüşle 10.4 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç23’de 31.734 mn TL satış geliri (kons: 31.738 mn TL-Gedik: 30.820 mn TL), 7.655 mn TL FAVÖK (kons: 7.224 mn TL-Gedik: 7.088 mn TL) ve 4.327 mn TL net kar (kons: 3.510 mn TL-Gedik: 4.331 mn TL) açıklamıştır. Satış gelirleri yıllık %83, çeyreklik %36 artış kaydetmiştir. 2Ç23’te uluslararası satış hacmi %8 düşerken, 3Ç23’te yatay kalmıştır. Türkiye satış hacmi ise önceki çeyrekte %10 daralırken, bu çeyrekte %12 artış kaydetmiştir. 2. çeyreğin aksine 3. çeyrekte Türkiye satış hacminde toparlanma deprem kaynaklı baz etkisine de bağlıdır. Bu performans genel olarak 9 aylık satış hacmi performansının sabit kalmasını sağlamıştır. Uluslararası operasyon tarafında, Özbekistan ve Irak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sırasıyla %27 ve %20 artış sağlayarak hacim büyümesine en büyük katkıyı sağlayan ülkeler olmuştur. Öte yandan Pakistan, volatil makroekonomik ortam nedeniyle tarihsel olarak düşük olan tüketici güveni ve satın alma gücü seviyelerinden etkilenmeye devam etmektedir. 3Ç23’te satış hacmi yıllık bazda %19 azalış göstermiştir. Fiyat artışlarıyla birlikte hacimlerdeki toparlanma sonrası satış gelirleri güçlü artış kaydetmiştir. 3Ç23’te gazlı içecek kategorisi hacmi yıllık %1,8 daralırken, enerji içeceği kategorisi hacmi %35 büyümüş ve su kategorisi %10,1 artış göstermiştir. 3Ç23’te şirketin FAVÖK’ü yıllık %105 artış (çeyreklik: +%53) gösterirken, FAVÖK marjı yüksek satış ve fiyat artışları sonrası %24 (yıllık: +271bp; çeyreklik: +259bp olmuştur. 3Ç23’te yurtiçi FAVÖK marjı %21,5 (2Ç23: %14,5) ve uluslararası segmet FAVÖK marjı %25,0 (2Ç23: %25,7) olmuştur. İyileşen marjların yanı sıra nakit üretimi gelişimi de bu çeyrekte dikkat çekmektedir. Şirket 3.367 milyon TL’ye yakın nakit akışı sağlamış olup, yılbaşından bu yana 2.719 milyon TL nakit akışı yaratmıştır. Hisse 2023 yılı beklentilerimize göre 5,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

CCOLA