Gedik Yatırım – Teknosa (TKNSA) Telekonferans Raporu / 22.03.2023

Gedik Yatırım – Teknosa (TKNSA) Telekonferans Raporu / 22.03.2023

- Özet -

2000 yılında Sabancı çatısı altında kurulan Teknosa, omni-kanal modeli içinde bir elektronik perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir.

Tüm teknik super marketler (TSS) ile birlikte, 2022 yılı itibarıyla pazar payı %23,3’tür. Firma, 2022 yılı sonu itibarıyla 189 perakende mağazasına sahiptir. Bağımsız bir araştırma şirketi olan GFK’ye göre, yerel tüketici elektroniği pazarı 2022 yılında %104 büyüyerek 266 milyar TL’ye ulaşmış; Teknosa’nın net cirosu da %132 artarak 17,4 milyar TL olmuştur. Firma, online platformuyla birlikte fiziksel perakende mağazaları ağı işletmektedir. Çevrimdışı kanal satışlarının payı %83, çevrimiçi kanal ise 2022 yılı itibarıyla %11’dir. Teknosa, 3,3 milyar TL brüt işlem hacminde (GMV) %136’lık yıllık bir artış göstermiştir. Ayrıca, Teknosa, 2022’de genişletilmiş dijital dönüşüm çabaları kapsamında etkileşimli bir e-ticaret platformu başlatmış; şirket ayrıca kiralabunu.com tüketici elektroniği cihazları ve benzerlerini kiralama hususunda yeni bir anlaşma imzalamıştır. Sabancı Holding’in %50 hissesi bulunurken, geri kalanı paylar serbest dolaşımda yer almaktadır. Tüm hisseler eşit oy hakkına sahiptir.

İklimsa, iklimlendirme ana iş koluna ek olarak 2022 yılında Güneş Enerjisi Sistemleri faaliyetlerine başlamıştır, Teknosa içerisinde toplam gelirlerin %6’sını oluşturmaktadır.

Teknosa’nın bir iş birimi olan İklimsa, halihazırda iklimlendirme sektöründe önemli bir ölçekte faaliyet göstermektedir. GES faaliyetleri geçtiğimiz yılda başlatılmış ve şimdiden konut, tarımsal sulama ve endüstriyel tesisler odağında çeşitli projeler alınmıştır. İklimsa, 68 ilde 352 noktada yetkili satıcılarla faaliyet göstermekte olan Teknosa, yeni güneş enerjisi sistemleri segmentinde sürdürülebilir büyüme ve gelir katkısı beklemektedir. Şirket, İklimsa’nın ve güneş enerjisi sistemleri segmentinin, proje çözümü ve tasarım süreçleri, projelerin sahada uygulanması ve satış sonrası bakım dahil olmak üzere uçtan uca hizmetlerle ileriye dönük büyüme perspektifini şekillendirmesini beklemektedir.

2021 Sonrası Dönüşüm: Mayıs 2021’de, Teknosa’nın ödenmiş sermayesi 91 milyon TL’lik bedelli sermaye artışı ile 201 milyon TL’ye ulaşmıştır. Sermaye artışından brüt 276 milyon TL elde edilmiş olup, sermaye girdisinin tamamı mali borçların ödenmesine ve bilançonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirilmiş olmakla beraber, eksi özkaynak kapatılmıştır. Borç/Özsermaye oranı 2Ç21’deki 4,23’e kıyasla 4Ç22’de 0,81 olarak gerçekleşirken, Şirket’in 984 milyon TL net nakdi (1,4 milyar TL net finansal nakit) bulunmaktadır. Firmanın nakit döngüsü 2Ç21’de eksi 10 gün iken 4Ç22 itibariyle 10 gün olmuştur. Özkaynak karlılığı, bir önceki yıla göre 1,485 baz puan artışla 2022’de %69 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yönetim bu iyileştirmeleri, 2019 yılında başlatılan ve veri analitiği odaklı dijital dönüşüm çalışmalarına bağlayarak; tamamlayıcı ürün odağı, envanter yönetimi, kira müzakereleri, performans takibi ve finansal gider optimizasyonu alanlarında olumlu iyileşmeler kaydedildiğini belirtmiştir.

2023 Görünümü: Firma 2023 yılı için öngörü paylaşmamıştır. Net ciro son 5 yılda ortalama %44,61 oranında büyümüştür ve bu da %13,8’lik reel büyümeye tekabül etmektedir. Bu yıl için ortalama TÜFE tahminimizin %48 olduğunu ve şu anda fiyat seviyelerinin tahminlerimizin üst bandına doğru yakınsadığını göz önünde bulundursak muhafazakar bir beklenti olduğu belirtilebilir. %10’luk bir reel gelir artışı oranı ve 70 baz puan marj daralması (yüksek ücretler üzerine, kamu hizmet giderleri vb.) varsayıldığında, FAVÖK’ün (varsayılan) 2 milyar TL’nin üzerinde veya 2023 için %44,5’lik bir büyüme oranına karşılık geldiği söylenebilir. Mevcut net borç pozisyonunu baz aldığımızda, 2023 varsayımlarına göre hisse senedi için cazip 1,35x FD/FAVÖK çarpanına işaret edilmektedir (kiraya göre düzeltilmiş bazda 1,5x). Hisse, son 12 ayda BIST-100’ün %16 üzerinde performans göstermiştir. Önümüzdeki dönemde, interaktif e-ticaret platformu ile birlikte GES segmentindeki gelişmeler, hisse senedinin yeniden derecelendirilmesinde katalizör görevi görebilir. Şirket neredeyse tüm ürünlerini ithal etmekte olup, TL’daki ani bir düşüş, ürün fiyatlarındaki beklenmedik keskin artışlar tüketici talebini azaltabileceğinden, gelir artışı varsayımlarına ulaşmak bağlamında kilit bir risk faktör olarak değerlendirilebilir.

teknosa-ic-ve-dis-ticaret-a-s