Halk Yatırım – Şişecam (SISE) 2Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

Halk Yatırım – Şişecam (SISE) 2Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

- Özet -

Öneri : AL
Hisse Fiyatı: 54,85 TL
Hedef Fiyat: 72,20 TL
Getiri Potansiyeli: %32

2Ç23 Finansal Sonuçlar – Sınırlı Pozitif
Operasyonel olmayan gelirlerdeki artışın etkisiyle beklentilerin üzerinde net kar. Şişecam, 2023’ün ikinci çeyreğinde piyasa ortalama beklentisi olan 4.778 mn TL’nin %19, beklentimiz olan 4.754 mn TL’nin %20 üzerinde, yıllık bazda %7 artışla 5.705 mn TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net karda, operasyonel olmayan gelirlerdeki artışın tahminimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Net diğer faaliyetlerden kaydedilen 1.828 mn TL ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen 1.251 mn TL’lik gelir net karı destekledi. Net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşse de operasyonel karlılık tarafında beklentilerin hafif altında kalınmasının etkisiyle, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansına yansımasını ‘sınırlı pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

Beklentiler ile uyumlu ciro performansı. Endüstriyel cam ve enerji segmentleri hariç tüm segmentlerde görülen hacim düşüşlerine rağmen, fiyat artışlarının desteğiyle Şişe Cam’ın 2Ç23’te satış gelirleri, piyasa ortalama beklentisi olan 29.828 mn TL ve beklentimiz olan 29.889 mn TL ile uyumlu yıllık bazda %29,3 artışla 30.069 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Endüstriyel cam ve enerji hariç tüm segmentlerde hacim düşüşleri görüldü. Kimyasallar, gelir büyümesine en güçlü katkıyı veren segment olarak öne çıktı. Şişecam’ın 2023’ün ikinci çeyreğinde net gelirlerinin %29’u kimyasallar, %20’si mimari, %19’u cam ambalaj, %12’si cam ev eşyası, %10’u enerji, %9’u endüstriyel cam ve kalanı diğer faaliyetlerden oluştu. Toplam gelirler içerisindeki payı yıllık bazda %25’den %29’a yükselen kimyasallar segmenti gelire ikinci çeyrekte en fazla katkıyı sağlayan oldu. Hacim tarafında yıllık bazda %9 düşüş görülürken, %57 ise fiyatlandırma ve ürün karmasının etkisi görüldü. Dolayısıyla kimyasallar tarafında ciroda yıllık %48’lik büyüme ile 8.658 mn TL gelir kaydedildi. Mimari cam segmenti operasyonlarında ise %15 hacim düşüşü görülürken, %10 fiyatlandırma ve ürün karmasının etkisi görüldü. Dolayısıyla, 2Ç23’te mimari cam segmenti gelirleri yıllık bazda %5 düşüş ile 6.013 mn TL satış geliri kaydedildi. Cam ambalaj tarafında ise hacim tarafında %8 düşüş görülürken; %42 fiyatlandırma ve ürün karmasının pozitif katkısı görüldü. Dolayısıyla, cam ambalaj tarafında yıllık %34 artışla 5.598 mn TL’lik gelir kaydedildi. Cam ev eşyası segmenti gelirlerinde ise %7 hacim düşüşü görülürken, %58 fiyatlandırma ve ürün karmasının olumlu etkisiyle yıllık %51 artarak 3.622 mn TL oldu. Endüstriyel cam segmenti gelirlerinde %2 hacim artışı görülürken, %25 fiyatlandırma ve ürün karmasının olumlu etkisiyle yıllık %27 artarak 2.635 mn TL oldu. Enerji segmenti gelirlerinde ise %41 hacim artışı görülürken, %17 fiyatlandırma ve ürün karmasının olumlu etkisiyle yıllık %58 artarak 2.936 mn TL oldu.

Operasyonel karlılık beklentilerin hafif altında. FAVÖK piyasa ortalama beklentisinin %6, beklentimizin %5 altında yıllık bazda %6,2 düşüşle 5.245 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Artan maliyetler ve enerji fiyatları tarafında kademeli yapılan fiyat artışlarının etkisiyle FAVÖK marjında yıllık bazda 6,6 puanlık düşüş görüldü. FAVÖK marjı 2Ç22’deki %24 seviyesinden 2Ç23’te %17,4’e geriledi. Kimyasallar segmenti FAVÖK’e %38 pay ile en yüksek katkıyı sağlayan segment oldu. Kimyasallar segmentinin FAVÖK’ü yıllık bazda %41 artışla 2.978 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Kimyasallar segmentinin ardından FAVÖK’e katkıları sırasıyla %20 mimari cam, %19 cam ambalaj, %12 cam ev eşyası, %10 enerji ve %9 endüstriyel cam segmentlerinden oldu.

Net Borç / FAVÖK rasyosu 1,1x seviyesine yükseldi. 2023 ilk yarı sonu itibariyle brüt borç 63 milyar TL (2,4 milyar USD) olarak gerçekleşti. 2022 sonunda brüt borç 47 milyar TL (2,5 milyar USD) seviyesinde bulunuyordu. Net borç ise 2023 ilk yarı sonunda 34 milyar TL (1,3 milyar USD) olarak gerçekleşirken, 2022 sonunda 17 milyar TL (911 milyon USD) olarak gerçekleşmişti. Net Borç / FAVÖK rasyosu ise 1,1x seviyesine yükseldi. Net Borç/FAVÖK 2023 Mart sonunda 0,75x seviyesinde bulunurken, 2022 sonunda ise 0,61x seviyesinde bulunuyordu.

Şişecam için hedef fiyatımızı 72,20 TL’ye yükseltirken, tavsiyemizi ‘AL’ olarak sürdürüyoruz. İkinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından makro tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar sonucunda modelimizi güncelliyoruz. 2023 yıl sonu için 141,5 mlr TL ciro, 31,8 mlr TL FAVÖK, 23,8 mlr TL net kar tahmin ediyoruz. İkinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından Şişecam için 12 aylık hedef fiyatımız olan 56,41 TL’yi 72,20 TL’ye revize ediyor, tavsiyemizi ‘AL’ olarak sürdürüyoruz.

turkiye-sise-ve-cam-fabrikalari-a-s