Halk Yatırım – Türk Traktör (TTRAK) Şirket Raporu / 21.06.2023

Halk Yatırım – Türk Traktör (TTRAK) Şirket Raporu / 21.06.2023

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 510,90 TL
Getiri Potansiyeli: %44

Güçlü talep görünümü ve enflasyonist baskılarda yavaşlama operasyonel karlılığı ivmelendirecek

Yurt içinde artan traktör talebi ışığında Türk Traktör’ün sektördeki güçlü konumunu sürdüreceğini düşünüyoruz. Salgın sonrasında tarım sektörünün küresel çapta önem kazanması ışığında artan tarımsal ekipman talebi yurt içinde de etkisini sürdürüyor. Ocak-Nisan 2023 döneminde Türkiye traktör pazarının yıllık bazda %48 büyüyerek 25.494 adete yükseldiğini takip ediyoruz. Türk Traktör’ün satış ve üretim performansı da yılın ilk beş ayında güçlü seyretti. Bu dönemde şirketin traktör üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %23 artışla uzun dönem ortalaması olan %10’un oldukça üzerinde gerçekleşerek 22.315 adet seviyesine yükseldi. Bu seviye, 2016’dan bu yana görülen en yüksek traktör üretim miktarı olarak öne çıkıyor. Traktör satış adedi de bu süreçte yıllık bazda %27 yükselişle 22.694 adet ile son 8 yılın zirvesinde gerçekleşti (uzun dönem artış oranı: %6). Yılsonuna ilişkin olarak traktör talebinin, depremden etkilenen tarım alanlarının rehabilite edilmeye başlanacağı beklentisine ek olarak, tarımsal aktiviteyi destekleyici yağış koşulları ve devlet desteğiyle sağlam görünümünü sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Böylece şirketin geçen yıl %42,1 seviyesinde bulunan pazar payının %50’ye yakınsayacağını tahmin ediyoruz. İhracat talebine ilişkin olarak, Faz 5 traktörlerin satışa sunulmuş olması da pozitif bir katalist olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede, yılsonu üretim tahminimizi 47.298 adetten 50.000 adete revize ediyoruz. 32.000 adet seviyesindeki iç piyasa traktör satışı öngörümüzü de 32.502 adet olarak güncelliyoruz. İhracatlar cephesinde, 18.248 adet seviyesindeki öngörümüzü ise sürdürmeyi tercih ediyoruz. Böylece, şirketin cirosunun yılsonunda %83 artışla 39,97 mlr TL’ye yükseleceğini tahmin ediyoruz.

Operasyonel karlılığın, emtia fiyatlarındaki gerileme ve tedarik zinciri problemlerinin hafiflemesiyle artış eğilimini sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Küresel bazda azalan fiyat baskıları ışığında, geçen yıl %151 artış kaydeden tarımsal ÜFE’nin son verilerde %50,79’a inerek belirgin bir düşüş kaydettiğini izliyoruz. Böylece, şirketin giderlerinin %89’unu kapsayan ham madde giderlerinin operasyonel karlılık üzerinde yarattığı baskının azalacağı öngörüsüyle yılsonunda FAVÖK’ün %117 yükselişle 7,39 mlr TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. FAVÖK marjının da 2,88 puan artışla 2015’ten bu yana en yüksek seviye olan %18,48’ye yükseleceğini tahmin ediyoruz.

Düzenli temettü dağıtımının devam edeceğini düşünüyoruz. Şirketin 2023 yılında dağıtılabilir net karının %91’ini (4,83 mlr TL) temettü olarak yatırımcılarıyla paylaşacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede temettü getirisinin de %13,8’e yükseleceğini tahmin ediyoruz.

Değerleme. Tahminlerimiz ışığında TTRAK için 437,33 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 510,90 TL’ye yükseltiyoruz.

Riskler. Tarımsal üretimin sekteye uğraması şirketin operasyonel performansını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, yurt içi traktör pazarında rekabetin artması şirketin pazar payının baskılayabilir. Bununla beraber, finansal piyasalarda volatilitenin artması tüketici güvenini olumsuz etkileyerek şirketin fiyatlama politikası üzerinde baskı oluşturabilir.

turk-traktor-ve-ziraat-makineleri-a-s