Halk Yatırım – Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) 2Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

Halk Yatırım – Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) 2Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

- Özet -

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 12,78 TL
Hedef Fiyat: 18,03 TL
Getiri Potansiyeli: %41

2Ç23 Finansal Sonuçlar – Nötr

İkinci çeyrek net karı beklentilerle uyumlu geldi. Yapı Kredi Bankası’nın 2023 ikinci çeyrek solo net karı çeyreksel bazda %9,2 azalarak 11,476 milyar TL oldu. Yıllık bazda ise net kar %3,7 azalış gösterdi. Beklentilere bakıldığında; bizim beklentimiz 11,191 milyar TL, piyasa beklentisi de 11,421 milyar TL idi.

Beklentilerimizle uyumlu kredi ve mevduat büyümeleri gerçekleşti. İlk çeyrekte artış ivmesini kaybeden TL kredi büyümesi ikinci çeyrekte de eğilimine devam etti ve beklentilerimizle uyumlu olarak çeyreklik bazda yaklaşık %6 büyüdü. Detayına bakıldığında; TL kredi büyümesi ağırlıklı olarak bireysel kredi kartlarındaki artıştan kaynaklanıyor. Bir önceki çeyrekten farklı olarak bireysel tarafta ihtiyaç kredilerinde artışın olmadığını görüyoruz. Ticari taraf ise bir önceki çeyrekte yatay seyrederken, bu çeyrekte taksitli ticari krediler yaklaşık %10 büyüme performansıyla dikkat çekiyor. TL mevduat tarafındaki artış bir önceki çeyreğe göre ivmesini kaybetse de beklentilerimizle uyumlu olarak çeyreklik bazda %13’lük büyümeyle artışına devam etti. Vadesiz TL mevduatların toplam TL mevduatlar içindeki payı ikinci çeyrekte %42 seviyesine yükseldi. Bir önceki çeyrekte %41 seviyesindeydi.

Aktif kalitesinde bozulma görüldü. İlk çeyrekte güçlü giden tahsilatlarla birlikte iyileşen aktif kalitesi %3,2 seviyesine gerilemişti. Ancak ikinci çeyrek itibariyle NPL oranının %3,7’ye yükseldiği görülüyor. Ticari ve kurumsal taraftan gelen yaklaşık 7,5 milyar TL’lik net NPL girişi aktif kalitesinin ikinci çeyrek itibariyle önemli ölçüde bozulmasına sebep oldu.

Net ücret ve komisyonlardaki artış karlılığı destekliyor. Net ücret ve komisyonda çeyreklik bazda görülen %28’lik artış karlılığı yukarı yönlü desteklemeye ikinci çeyrek de devam etti. Artış yıllık bazda ise %106 oldu. Operasyonel giderler tarafında ise çeyreklik bazdaki %17’lik artış görülürken yıllık bazdaki artış %140 oldu. Net ücret ve komisyonlardaki artışla beraber operasyonel giderlerdeki artışın yüksek seviyelerde seyretmesine paralel olarak Banka ikinci çeyrek sunumunda projeksiyonlarında değişikliğe gitti. Söz konusu iki kalem için projeksiyon yılın başında net ücret ve komisyon için %60 ve üzeri yıllık büyümeye işaret etmişken, bu çeyrekte %90 ve üzeri artışa işaret ediyor. Operasyonel giderler tarafında ise önceki projeksiyonda %100’ün altında yıllık artışa işaret ederken, bu çeyrekte revize edilen projeksiyonda %120 ve altı yıllık artışa işaret etti.

Çeyreklik net karın azalışındaki etkiler. Çeyreklik net karın azalışında öncelikle TL mevduat faiz oranının yaklaşık 500 baz puan kadar artması etkili olurken, TL kredi faiz oranları ise hemen hemen bir önceki çeyrekteki seviyelerine yakın seyretti. Böylece TL kredi mevduat makası ikinci çeyrekte de derinleşmeye devam etti ve net faiz gelirinde çeyreklik bazda yaklaşık %36 düşüşe sebep oldu. Bir diğer sebep olarak da TÜFE’ye endeksli tahvillerin değerlemesinin bir önceki çeyrekte %45 ile değerlenirken ikinci çeyrekte %40 ile değerlenmesi TÜFEX kaleminden elde edilen gelirin gerilemesine sebep oldu.

Bankanın özkaynak karlılığı beklentimizle paralel geldi. Bankanın özkaynak karlılığı (ROE) bu çeyrekte %34,3 oldu. Yapı Kredi Bankası ikinci çeyrekte ayrıca ROE projeksiyonunda da revizyona gitti. Önceki projeksiyonda yüksek yirmili seviyeler olarak verilen tahmin ikinci çeyrek sunumunda %30’un üzeri olarak güncellendi. BDDK geçici düzenlemeleri hariç sermaye yeterlilik rasyosu %17,0 ve aktif karlılığı (ROA) %3,6 düzeyinde gerçekleşti.

12 aylık hedef fiyatımızı 14,66 TL’den 18,03 TL’ye revize ediyor ve ‘AL’ olan tavsiyemizi sürdürüyoruz.

yapi-ve-kredi-bankasi-a-s